OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNO MJESTO VOZAČ

19. rujna 2019. godine

Općina Majur je raspisala Oglas za prijam u službu na radno mjesto vozač, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme  do 24 mjeseca odnosno do završetka projekta, uz obvezni probni rad u trajanju od 2 mjeseca.
Oglas je objavljen  na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 19. rujna 2019. godine.
Tekst Oglasa za prijam u službu na radno mjesto možete preuzeti OVDJE

Rok za prijavu na oglas je 27. rujna 2019. godine.


OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNO MJESTO RADNI TERAPEUT

19. rujna 2019. godine

Općina Majur je raspisala Oglas za prijam u službu na radno mjesto radni terapeut, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme  do 24 mjeseca odnosno do završetka projekta, uz obvezni probni rad u trajanju od 2 mjeseca.
Oglas je objavljen  na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 19. rujna 2019. godine.
Tekst Oglasa za prijam u službu na radno mjesto možete preuzeti OVDJE

Rok za prijavu na oglas je 27. rujna 2019. godine.


OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNO MJESTO FIZIOTERAPEUTA/PRVOSTUPNIKA FIZIOTERAPIJE

19. rujna 2019. godine

Općina Majur je raspisala Oglas za prijam u službu na radno mjesto fizioterapeut/prvostupnik fizioterapije, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme  do 24 mjeseca odnosno do završetka projekta, uz obvezni probni rad u trajanju od 2 mjeseca.
Oglas je objavljen  na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 19. rujna 2019. godine.
Tekst Oglasa za prijam u službu na radno mjesto možete preuzeti OVDJE

Rok za prijavu na oglas je 27. rujna 2019. godine.


 

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNO MJESTO VIŠEG REFERENTA ZA PROVEDBU EU PROJEKTA “PRUŽAMO VIŠE”

6. rujna 2019. godine

Općina Majur je raspisala Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Majur na radno mjesto višeg referenta za provedbu EU projekta „Pružamo više“, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme  do 24. mjeseca, do završetka projekta, uz obvezni probni rad u trajanju od 2 mjeseca.
Oglas je objavljen  na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 6. rujna 2019. godine.
Tekst Oglasa za prijam u službu na radno mjesto višeg referenta za provedbu EU projekta “Pružamo više” – možete preuzeti OVDJE
Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način i područja obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te pravni i drugi izvori za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  kandidata prijavljenih na Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Majur na radno mjesto višeg referenta za provedbu EU  projekta “Pružamo više” – možete preuzeti OVDJE

Rok za prijavu na oglas je 16. rujna 2019. godine.

 


OBAVIJEST O REZULTATIMA ODRŽANE PISANE PROVJERE ZNANJA, SPOSOBNOSTI I PRAKTIČNOG RADA TE RANG LISTA KANDIDATA PREMA UKUPNOM BROJU OSTVARENIH BODOVA NA PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA, SPOSOBNOSTI I PRAKTIČNOG RADA ZA PRIJAM NA RADO MJESTO VIŠI REFERENT ZA PROVEDBU EU PROJEKTA „O3: Osnaži se, Obrazuj se, Osamostali se!“ U JEDINSTVENI UPRAVNI  ODJEL OPĆINE MAJUR

 


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU PRETHODNE PROVJERE ZNANJA KANDIDATA (PISANO TESTIRANJE) ZA PRIJAM NA RADNO MJESTO VIŠEG REFERENTA ZA PROVEDBU EU PROJEKTA “O3: Osnaži se, Obrazuj se, Osamostali se!”

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na Oglas za prijam u službu na radno mjesto višeg referenta za provedbu EU projekta “O3: Osnaži se, Obrazuj se, Osamostali se!”, objavljen na web stranici Općine Majur i HZZ-a, 17. svibnja 2019. godine da će se prethodna provjera znanja – pisano testiranje i intervju održati dana 04. lipnja 2019. godine (utorak) s početkom u 9,00 sati na adresi Narodna knjižnica i čitaonica Majur, Sv. Mihovila 2, Majur.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete Oglasa bit će obaviješteni o terminu testiranja telefonskim putem.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje kao i ostale informacije i upute važne za pristupanje pisanom testiranju i intervjuu objavljeni su i dostupni na web stranici Općine Majur (www.opcina-majur.hr) ili se mogu pogledati OVDJE

Kandidati koji na pisanom testiranju ostvare najmanje 50% bodova iz svakog od područja testiranja pristupit će isti dan intervjuu.

Ako kandidat ne pristupi testiranju ili intervjuu, bez obzira na razloge, smatra se da je povukao prijavu na Oglas.

Predsjednica povjerenstva

Ivana Paškvan


OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNO MJESTO VIŠEG REFERENTA ZA PROVEDBU EU PROJEKTA “O3: Osnaži se, Obrazuj se, Osamostali se!”

17. svibnja 2019. godine

Općina Majur je raspisala Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Majur na radno mjesto višeg referenta za provedbu EU projekta „O3: Osnaži se, Obrazuj se, Osamostali se!“, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme  do 24. mjeseca, do završetka projekta, uz obvezni probni rad u trajanju od 2 mjeseca.
Oglas je objavljen  na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 17. svibnja 2019. godine.
Tekst Oglasa za prijam u službu na radno mjesto višeg referenta za provedbu EU projekta “O3: Osnaži se, Obrazuj se, Osamostali se!” – možete preuzeti OVDJE
Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način i područja obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te pravni i drugi izvori za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  kandidata prijavljenih na Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Majur na radno mjesto višeg referenta za provedbu EU  projekta “O3: Osnaži se, Obrazuj se, Osamostali se!” – možete preuzeti OVDJE

Rok za prijavu na oglas je 27. svibnja 2019. godine.

 


 

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE MAJUR

Javni poziv

Pisana ponuda – obrazac

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup

Javni natječaj je objavljen 23.4.2019. , rok predaje je 2.5.2019. godine, a javno otvaranje ponuda održat će se 3.5.2019. godine u 12 sati.


 

JAVNI POZIV MLADIM OBITELJIMA ZA DOSTAVU PRIJAVA ZA FINANCIJSKU POMOĆ U RJEŠAVANJU STAMBENOG PITANJA NA PODRUČJU OPĆINE MAJUR ZA 2018. GODINU

Javni poziv

Prijavni obrazac mjera 1

Prijavni obrazac mjera 2

Prijavni obrazac mjera 3

Izjava o dostavi bjanko zadužnice

Izjava o promjeni prebivališta

Izjava o prvoj nekretnini

Izjava o reguliranim financijskim obvezama

Izjava suvlasnika


JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA I/ILI PROGRAMA UDRUGA IZ PRORAČUNA OPĆINE MAJUR U 2019. GODINI

Odluka o utvrđivanju kriterija za određivanje projekata/programa udruga od interesa za Općinu Majur

Javni natječaj za sufinanciranje projekata i/ili programa udruga iz proračuna Općine Majur u 2019. godini

OBRAZAC-A

OBRAZAC-B

OBRAZAC-C


NATJEČAJ ZA IZBOR RAVNATELJA NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE MAJUR

Raspisuje se natječaj za izbor ravnatelja Narodne knjižnice i čitaonice Majur. Rok za podnošenje prijava je od 31. prosinca 2018. godine do 8. siječnja 2019.  godine. Tekst natječaja objavljen je na internetskim stranicama Općine Majur i Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje te službenim novinama Općine Majur i oglasnoj ploči Općine Majur.

Natječaj za izbor ravnatelja Narodne knjižnice i čitaonice Majur

Rješenje o imenovanju ravnateljice Narodne knjižnice i čitaonice Majur


NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA

Natječaj za dodjelu učeničkih stipendija

Prijavnica za dodjelu učeničkih stipendija

Natječaj za dodjelu studentskih stipendija

Prijavnica za dodjelu studentskih stipendija


JAVNI POZIV ZA NOVČANU POMOĆ OBITELJIMA SA TROJE I VIŠE DJECE

Javni poziv za novčanu pomoć obiteljima sa troje i više djece

Obrazac


JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDI OPĆINE MAJUR ZA 2018. GODINU

Javni natječaj

Zahtjev 1- voćarska proizvodnja

Zahtjev 2 – stočarska proizvodnja

Zahtjev 3 – povrtlarska i cvjećarska proizvodnja

Zahtjev 4 – ekološka proizvodnja

Zahtjev 5 – edukacija i stručno osposobljavanje

Zahtjev 6 – privođenje poljoprivrednih površina kulturi

Zahtjev 7 – analiza tla

Zahtjev 8 – kupnja nove mehanizacije

Izjava_o_koristenim_potporama_male_vrijednosti_2018

PMV_-_Izjava_o_potporama_male_vrijednosti_za_povezane_osobe_2018

 


OGLAS ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME, RADNICA ZA POTPORU I PODRŠKU STARIJIM OSOBAMA I OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU, KROZ PROJEKT „ZAŽELI I MI SMO TU“

(10 IZVRŠITELJICA (Ž) NA ODREĐENO VRIJEME OD 24 MJESECA)

6.kolovoza 2018. godine Općina Majur je raspisala Oglas za prijeme u službu radnica za potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, 10 izvršiteljica na određeno vrijeme od 24 mjeseca. Natječaj je otvoren do 16. kolovoza 2018.

Oglas je objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 6. kolovoza 2018. godine.

Tekst oglasa možete preuzeti OVDJE


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU PRETHODNE PROVJERE ZNANJA KANDIDATA (PISANO TESTIRANJE) ZA PRIJAM NA RADNO MJESTO VIŠEG REFERENTA ZA PROVEDBU EU PROJEKTA “ZAŽELI I MI SMO TU”

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na Oglas za prijam u službu na radno mjesto višeg referenta za provedbu EU projekta “Zaželi i mi smo tu”, objavljen na web stranici Općine Majur i HZZ-a, 18. lipnja 2018. godine da će se prethodna provjera znanja – pisano testiranje i intervju održati dana 05. srpnja 2018. godine (četvrtak) s početkom u 9,00 sati na adresi Narodna knjižnica i čitaonica Majur, Sv. Mihovila 2.

Na testiranje se pozivaju slijedeći kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa:

  1. MH
  2. AC

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje kao i ostale informacije i upute važne za pristupanje pisanom testiranju i intervjuu objavljeni su i dostupni na web stranici Općine Majur (www.opcina-majur.hr).

Kandidati koji na pisanom testiranju ostvare najmanje 50% bodova iz svakog od područja testiranja pristupit će isti dan intervjuu.

Ako kandidat ne pristupi testiranju ili intervjuu, bez obzira na razloge, smatra se da je povukao prijavu na Oglas.

 

Predsjednica povjerenstva

Ivana Paškvan


OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNO MJESTO VIŠEG REFERENTA ZA PROVEDBU EU PROJEKTA “ZAŽELI I MI SMO TU”

18. lipnja 2018. godine

Općina Majur je raspisala Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Majur na radno mjesto višeg referenta za provedbu EU projekta „Zaželi i mi smo tu“, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme  do 15.12.2020. godine, uz obvezni probni rad u trajanju od 2 mjeseca.
Oglas je objavljen  na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 18. lipnja 2018. godine.
Tekst Oglasa za prijam u službu na radno mjesto višeg referenta za provedbu EU projekta „Zaželi i mi smo tu“ – možete preuzeti OVDJE
Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način i područja obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te pravni i drugi izvori za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  kandidata prijavljenih na Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Majur na radno mjesto višeg referenta za provedbu EU  projekta „Zaželi i mi smo tu“ – možete preuzeti OVDJE


JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE UDRUGA

Odluka o utvrđivanju kriterija za određivanje projekata/programa udruga od interesa za Općinu Majur i njihovom financiranju iz Proračuna Općine Majur za 2018. godinu

Javni natječaj za sufinanciranje projekata i/ili programa udruga iz proračuna Općine Majur u 2018. godini

OBRAZAC-A

OBRAZAC-B

OBRAZAC-C


JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDI OPĆINE MAJUR ZA 2017. GODINU

Zaključak o isplati potpora poljoprivredi Općine Majur za 2017. godinu

Javni natječaj

Zahtjev 1- voćarska proizvodnja

Zahtjev 2 – stočarska proizvodnja

Zahtjev 3 – povrtlarska i cvjećarska proizvodnja

Zahtjev 4 – ekološka proizvodnja

Zahtjev 5 – edukacija i stručno osposobljavanje

Zahtjev 6 – privođenje poljoprivrednih površina kulturi

Zahtjev 7 – analiza tla

Zahtjev 8 – kupnja nove mehanizacije

Izjava_o_koristenim_potporama_male_vrijednosti_2017

PMV_-_Izjava_o_potporama_male_vrijednosti_za_povezane_osobe_2017 (1)


JAVNI POZIV ZA NOVČANU POMOĆ OBITELJIMA SA TROJE I VIŠE DJECE

Javni poziv za novčanu pomoć obiteljima sa troje i više djece

Obrazac


JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA

Odluka o dodjeli stipendija studentima s područja Općine Majur

Natječaj za dodjelu studentskih stipendija.

Prijavnica za dodjelu stipendija – studenti


JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE UDRUGA

Javni natječaj za sufinanciranje projekata i/ili programa udruga iz proračuna Općine Majur u 2017. godini