Općini Majuru su dodijeljeni vaučeri vezani za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava putem Jednostavne izravne dodjele bespovratnih financijskih sredstava za aktivnosti koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije

Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza u Općini Majur – FSEU.JID.MMPI.PR.0018 – Majur – Veliko Krčevo 28.4.2023.

Svrha operacije: sanacija šteta nastalih djelovanjem potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije.

Cilj operacije: vraćanje prometne infrastrukture u stanje prije potresa za koje su izrađeni troškovnici sukladno Zakonu o gradnji i sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima.

Aktivnosti:

 1. Sanacija kolničkog zastora – Ulice Davorina Trstenjaka u Majuru, Ulice Žrtava Domovinskog rata u Majuru, Mlinske ulice u Majuru i naselja Velikog Krčeva
 2. Stručni nadzor i kontrola ispitivanja
 3. Upravljanje projektom i administracija

Izvor financiranja: Fond solidarnosti EU

Iznos: 724.493,75 EUR

Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza u Općini Majur – FSEU.JID.MMPI.PR.0026 – Svinica – Gornji Hrastovac od  20.4.2023.

Svrha operacije: sanacija šteta nastalih djelovanjem potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije.

Cilj operacije: vraćanje prometne infrastrukture u stanje prije potresa za koje su izrađeni troškovnici sukladno Zakonu o gradnji i sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima.

Aktivnosti:

 1. Sanacija kolničkog zastora – dijela ceste L33117 u naselju Svinica
 2. Stručni nadzor i kontrola ispitivanja
 3. Upravljanje projektom i administracija

Izvor financiranja: Fond solidarnosti EU

Iznos: 551.462,50 EUR

Općina Majur je potpisala Ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za operacije koje se financiranju iz Fonda solidarnosti Europske unije:

18.8.2022. godine – za operaciju

Nadoknada sredstava potrošenih tijekom potresa i izvanredna nabava opreme i zaštitne odjeće oštećene tijekom potresa

Dodatkom Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije, potpisan 7.3.2023. godine, ukupna vrijednost Operacije iznosi 218.730,16 kuna/29.030,48 eura

Aktivnosti projekta

 1. Nabava nove opreme sukladno potrebama službi spašavanja vezano za uklanjanje posljedica potresa
 2. Nadoknada troškova goriva
 3. Nadoknada troškova pripremljenih i podijeljenih obroka
 4. Troškovi vođenja projekta i izradu dokumentacije za nadmetanje

Temeljem Ugovora o nabavi opreme od 22.11.2022. godine sklopljenog između Općine Majur i Društva LD OPREMA I ALATI d.o.o., nabavljena je predmetna oprema.

20.6.2022. godine- za operaciju

Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećenih u potresu na području Sisačko-moslavačke županije kojom upravlja Općina Majur

Ukupna vrijednost Operacije iznosi 393.750,00 kuna

Aktivnosti projekta:

 1. Sanacija kolničkog zastora Kolodvorske ulice u Majuru na području Općine Majur
 2. Stručni nadzora i kontrola ispitivanja za stavku Sanacija kolničkog zastora Kolodvorske ulice u Majuru na području Općine Majur
 3. Sanacija kolničkog zastora u naselju Mračaj na području Općine Majur
 4. Stručni nadzor i kontrola ispitivanja za stavku Sanacija kolničkog zastora u naselju Mračaj na području Općine Majur