PROJEKT

Poboljšanje Dunavske zelene proizvodnje i potrošnje tekstila i odjeće

 GREEN- TEX

Šifra projekta

DRP0200404

Ukupna vrijednost projekta: 1.790.300,00 EUR

Ukupno EU financiranje : 1.432.240,00 EUR

Ovaj projekt je podržan od strane projekta Interreg Danube Region Programme

koji sufinancira Europska unija.

Projektni partner

Općina Majur

Ukupna vrijednost projektnog partnera: 145.000,00 EUR
Trajanje projekta:  1.1.2024. – 30.6.2026.

Glavni cilj projekta Green-Tex je jačanje transnacionalne suradnje i inovacija u sektoru održivog tekstila i odjeće Dunavskog područja i na taj način učiniti aktere lanca i druge dionike u partnerskim regijama otpornijima i konkurentnijima u prilagodbi globalnim promjenama s tradicionalnih na
regenerativne zelene tekstilne prakse temeljene na kružnom gospodarstvu.

 

Globalna proizvodnja tekstila odgovorna je za 20% industrijskih otpadnih voda i emitira više stakleničkih plinova od međunarodnog zrakoplovstva i pomorskog prometa zajedno. U svijetu se bilježi brzi rast proizvodnje poliestera, potaknut potražnjom globalne modne industrije.

Prirodna vlakna koja se mogu reciklirati, od kojih su neka (npr. vuna) u izobilju u našim partnerskim regijama (Federacija Bosne i Hercegovine – B&H, Središnja Hrvatska – HR, Crna Gora – ME, Jugozapadna Srbija – RS, Bugarska – BG, Slovenija – SI) treba bolje valorizirati. Analiza pokazuje da se 86% odjeće ili odlaže na odlagalište ili spaljuje nakon upotrebe, a samo 1% se reciklira u novu odjeću

Projekt Green-Tex bavi se izazovima kružnog gospodarstva/održive proizvodnje i potrošnje kroz cijeli lanac vrijednosti tekstilnog sektora, počevši od dizajna proizvoda i nabave, nakon čega slijedi proces proizvodnje, uporaba proizvoda i kraj životnog vijeka (ponovna uporaba, prikupljanje otpada i recikliranje).

Prvi izazov je izgraditi kružno gospodarstvo dizajnom proizvoda. Većina tekstilne industrije oslanja se na niske troškove proizvodnje i jeftinu radnju snagu. Ova vrsta proizvodnje gubi na vrijednosti vrlo često nije održiva, a interes kupaca sve se češće preusmjerava, prema još jeftinijim zemljama. Škole modnog dizajna trebaju dovesti održivi dizajn proizvoda u prvi plan svog rada, primjenjujući reciklirane materijale, promičući ponovnu upotrebu proizvoda, primjenjujući načela “dizajna bez
otpada”, itd.
Druga skupina izazova odnosi se na primjenu održivijih ulaganja u proizvodnji tekstila. Dok postoji dominacija sintetičkih vlakana, nedavna studija Interreg Adrion projekta WOOL pokazala je da se više od 90% vune odlaže ili spaljuje u našim partnerskim regijama u središnjoj Hrvatskoj, BiH, ME i RS. Na širem području nedostaju kapaciteti za pranje i preradu vune.

 

Green-Tex će doprinijeti sljedeća dva teritorijalna prioriteta za Europu:

  1. Kružno gospodarstvo – naš projekt bavit će se prijelazom na kružno gospodarstvo i razvojem procesa industrijske simbioze na određenom mjestu te će pridonijeti
    razvoju lokalnih i regionalnih strategija kružnog gospodarstva u sektoru tekstila i odjeće povezujući lokalna i globalna gospodarstva.
  2. Zdrav okoliš – projekt Green-Tex uzima u obzir prirodna ograničenja europskih industrija očuvanjem resursa koji su vrijedni, ali se vrlo često rasipaju (tekstilni otpad, vuna itd.). Uključujemo razvoj rješenja temeljenih na prirodi i usredotočujemo se na jačanje svijesti i osnaživanje lokalnih i regionalnih zajednica za zaštitu, rehabilitaciju, korištenje i ponovno korištenje prirodnih resursa, materijalnih i nematerijalnih kulturnih dobara.

Strategija EU za održivi i kružni tekstil – Green-Tex doprinosi svojoj viziji koja glasi: do 2030. tekstilni proizvodi stavljeni na tržište EU dugotrajni su i mogu se reciklirati, u velikoj mjeri izrađeni od recikliranih vlakana, bez opasnih tvari i proizvedeni u pogledu socijalnih prava i okoliša. Green-Tex se bavi recikliranjem i širom primjenom prirodnih materijala (primjerice: vune) u proizvodnji tekstila.

Green-Tex će eksplicitno pokazati kako to primijeniti unutar aktivnosti dizajna zelene mode. Razvojem rješenja i pilot testiranjem, naš će projekt podržati sljedeće ključne
aktivnosti za održivi i kružni tekstil kako je definirano u Strategiji:

  1. Uvođenje ekološkog dizajna (Pilot 3),
  2. Poticanje ponovne uporabe i recikliranja tekstilnog otpada (Pilot 1 i Pilot 3)
  3. Suzbijanje onečišćenja mikroplastikom (Pilot 2 – neizravno, promicanjem šire upotrebe
    lokalno bogatog prirodnog materijala vune).

 

PARTNERI

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA (vodeći partner)

Općina Postojina iz Slovenije,

NATIVA institut za održivi razvoj iz Slovenije,

EKOCHARITY iz Slovačke,

Eurotex iz Bugarske,

Općina Majur iz Hrvatske

Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet iz Hrvatske

Univerzitet Donja Gorica iz Crne Gore

Razvojna agencije Zlatibor iz Srbije

Bucharest-Ilfov Udruženje za razvoj metropolitanske oblasti među zajednicama iz Rumunjske i prvo Mađarsko udruženje odgovornih inovacija iz Mađarske

 

Pridruženi partneri:

Ministarstvo komunalnog gospodarstva, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo (BiH)

Ministarstvo okoliša Republike Slovačke

Grad Trenčín

Slovačka Ministarstvo okoliša, voda i šuma Rumunjske

KONTAKTI

Klementina Karanović, e-mail: klementina_karanovic@yahoo.com
Ante Čakarić, e-mail: ante.cakaric@gmail.com