Udruge

1. KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO “SLOGA”

Svetog Mihovila 2

44430 Majur

tel : 091/5932-374

e-mail : kud.sloga@net.hr

predsjednik : Tihana Gavrić

2. UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA 1991 – 1992. GRABOŠTANI

Graboštani 27

44430 Graboštani

tel : 044/858-204

e-mail : branitelji.grabostani@gmail.com

predsjednik : Matija Grgić

3. UDRUGA MLADIH “MRAVI” MAJUR

Svetog Mihovila 2

44430 Majur

tel : 044/858-064

e-mail : udmladihmravi@net.hr

predsjednik : Jurica Basarac

4. UDRUGA ŽENA “KRUNA” STUBALJ

Stubalj 45a

44430 Stubalj

tel : 044/859-134

e-mail : kruna.stubalj@net.hr

predsjednik : Mihaela Grubić

5. UDRUGA “HRVATSKA ŽENA” GRABOŠTANI

Graboštani 27

44430 Graboštani

tel : 097/7113-781

e-mail : zene.grabostani@net.hr

predsjednik : Snježana Cagarić

6. UDRUGA “HRVATSKA ŽENA” MAJUR

Kolodvorska 2

44430 Majur

tel : 044/859-092

e-mail : zene.majur@net.hr

predsjednik : Višnja Babić