VODOVODNI PRIKLJUČCI ZA STANOVNIKE VELIKOG I MALOG KRČEVA

Temeljem Ugovora o sufinanciranju Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije za projekt „Vodovodni priključci za stanovnike Velikog i Malog Krčeva“, stanovnici tih naselja dobili su nove besplatne priključke. Priključci su za nove korisnike u potpunosti sufinancirani preko projekta „Vodovodni priključci za stanovnike Velikog i Malog Krčeva“ (isti uključuje izradu kućnog priključka na cjevovodima u granicama zahvata Projekta i to od vodovodne instalacije do vodomjernog okna uključivši i vodomjerna okna). Ukupna vrijednost projekta iznosila je 55.208,75 €, dok je sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije iznosilo 46.452,98 €. Razliku u vrijednosti od 8.755,77 € financirala je Općina Majur. Projekt je završen tijekom prosinca 2023. godine.

       

OBNOVA U POTRESU OŠTEĆENIH DRUŠTVENIH DOMOVA

Ovim projektom rekonstruirao se objekt – društveni dom u naselju Graboštani. U sklopu radova izvršeni su pripremni radovi, demontaža i rušenje, gipskartonski, zidarski, soboslikarski, stolarski i keramičarski radovi, napravljena je ograda, nabavljena je rasvjetna oprema i kuhinja sa elementima i aparatima. Za provedbu projekta osigurano je 86% bespovratnih sredstava, 60.000,00 € iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije, a ostatak iz Proračuna Općine Majur u iznosu od 9.575,00 €. Projekt „Obnova u potresu oštećenih društvenih domova“ sufinanciran je prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice za područje Sisačko-moslavačke županije. Projekt je završen tijekom prosinca 2023. godine.

 

MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE OPĆINE MAJUR (FAZA 4)

U Općini Majur završeni su radovi na modernizaciji javne rasvjete, odnosno zamjena postojećih rasvjetnih tijela LED rasvjetom. Projekt „Nastavak modernizacije javne rasvjete općine Majur primjenom mjera energetske učinkovitosti (FAZA 4)“ sufinanciran je prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice za područje Sisačko-moslavačke županije. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 28.145,00 €, dok je sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije iznosilo 25.000,00 €. Razliku u vrijednosti od 3.145,00 € financirala je Općina Majur. Projekt je završen tijekom prosinca 2023. godine.

 

IZVANREDNO ODRŽAVANJE POSTOJEĆIH NERAZVRSTANIH CESTA GORNJI HRASTOVAC – SREDNJA MEMINSKA

Općina Majur realizirala je projekt “Izvanredno održavanje postojećih nerazvrstanih cesta Gornji Hrastovac – Srednja Meminska”, sufinanciranjem sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije u iznosu od 40.000,00 €. Ovaj projekt vrijedan je 47.235,75 €, što znači da je razliku od 7.235,75 € financirala Općina Majur iz svog proračuna. Obnovljeno je 380 m nerazvrstane ceste te je sad olakšan pristup i prometovanje javnim službama, hitnoj pomoći, komunalnim društvima te stanovnicima navedenih naselja. Projekt je završen tijekom prosinca 2023. godine.

 

RAZVOJ PAMETNIH I ODRŽIVIH RJEŠENJA I USLUGA

Odlukom o odabiru Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Općina Majur je dobila 49.188,86 € za sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga – Pametne usluge u Općini Majur. Tako smo kroz ovaj projekt uveli i digitalizirali usluge uredskog poslovanja, nabavili program Registra nekretnina, nabavili opremu potrebnu za primjenu programa digitalizacije javne uprave i digitalizirali smo planove groblja u naselju Majur i Mračaj.

  • POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA PAMETNIH SUSTAVA UVOĐENJEM INTEGRIRANIH I INTELIGENTNIH PROMETNIH RJEŠENJA NA PODRUČJU OPĆINE MAJUR

 

NABAVA I UGRADNJA NADSTREŠNICE ZA AUTOBUSNO STAJALIŠTE I OPREME ZA DJEČJE  IGRALIŠTE U MAJURU

Općina Majur je zahvaljujući financijskoj potpori Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine projektom „Izgradnja dječjeg igrališta i autobusnog stajališta u Općini Majur“ izgradila nadstrešnicu u ulici Sv. Mihovila i opremila dječje igralište u ulici Davorina Trstenjaka u Majuru. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 48.136,25 €, dok je sufinanciranje Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine iznosilo 34.200,00 €. Razliku u vrijednosti od 13.936,25 € financirala je Općina Majur. Projekt je završen tijekom studenog 2023. godine.