Općina Majur je zahvaljujući financijskoj potpori Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost projektom „Pametne usluge u Općini Majur“ odradila četiri projektne aktivnosti koje se odnose na digitalizaciju javne uprave.

Aktivnost 1 – Uvođenje i digitalizacija usluga uredskog poslovanja

Općina Majur, kao jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, obveznik je primjene nove Uredbe u uredskom poslovanju (»Narodne novine«, broj 75/21). Temeljem nove Uredbe informacijski sustav uredskog poslovanja mora omogućiti cjelovito uredsko poslovanje u elektroničkom obliku.

Aktivnost 2 – Nabava programa Registar nekretnina

Temeljem Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske utvrdili smo sve potrebne podatke koje mora sadržavati Popis nekretnina u vlasništvu javnopravnih tijela. Slijedom navedenih činjenica izradili smo web računalni program „Registar nekretnina“ koji osim podataka evidencije i financija, uključuje i ostale potrebne statistike i preglede vezane uz popis nekretnina u vlasništvu JLS.

Aktivnost 3 – Nabava opreme potrebne za primjenu programa digitalizacije javne uprave

Kroz provođenje ove aktivnosti  nabavljena je oprema koja se koristi za primjenu gore navedenih programskih digitalnih rješenja.

Aktivnost 4 – Digitalizacija planova groblja

Provođenjem ove aktivnosti napravljene su ortofoto snimke visoke razlučivosti groblja u naselju Majur i Mračaj te je implementirana web GIS aplikacija „Tražilica pokojnika“ namijenjena primarno građanima te je izrađen informativni pano.

Preostala projektna aktivnost koja se odnosi na pametna i održiva rješenja u prometnom sustavu odradit će se do kolovoza 2025. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 76.187,32 €, dok sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iznosi 49.188,86 €. Razliku u vrijednosti od 26.998,46 € financira Općina Majur.