OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MAJUR

Članovi općinskog vijeća Općine Majur:

 • Branka Alapić, Mračaj
 • Višnja Babić, Majur
 • Branka Bobetko, Majur
 • Stojan Crnojević, Veliko Krčevo
 • Milan Dabić, Veliko Krčevo
 • Jurica Dupić, Stubalj
 • Stjepan Jeličić, Stubalj
 • Goran Kostrić, Majur
 • Ana Šarić, Majur
 • Stjepan Vujčić, Stubalj
 • Janko Vukmirović, Gornji Hrastovac

3-vijece-v