Općina Majur

Kolodvorska 5, Majur
44 430 Hrvatska Kostajnica
Email: opcina-majur@sk.htnet.hr
Telefon: 044 859 092
Fax: 044 733 992
OIB: 31634585614
MB: 2616351

Odluka o radnom vremenu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Majur

radno vrijeme:

ponedjeljka 7:00 – 15:00

utorak 7:00 – 15:00

srijeda 7:00 – 15:00

četvrtak 7:00 – 15:00

petak 7:00 -15:00

rad sa strankama od 7:00 do 15:00

Interaktivna karta pružatelja socijalnih usluga u SMŽ u sklopu projekta „PRUŽAMO VIŠE”