Napomena

Novi korisnik/nasljednik grobnog mjesta dužan je Upravi groblja dokazati temeljem pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju da je grobno mjesto naslijedio. Uprava groblja će ga upisati u grobni očevidnik i uvesti kao obveznika plaćanja grobne naknade.

Kada se dogodi smrtni slučaj u kući ili stanu  postupak je slijedeći:

 • nazvati hitnu medicinsku pomoć ili mrtvozornika radi utvrđivanja činjenice smrti
 • nakon što Hitna ili mrtvozornik utvrdi činjenicu smrti, poziva se pogrebnik
 • ovisno o vremenu nastupa smrti, pokop se mora organizirati najkasnije u roku 24-48 sati od nastupa smrti
 • potrebno je utvrditi u koje će se grobno mjesto izvršiti sahrana pokojnika ili dogovoriti da se dodjeli novo grobno mjesto ukoliko se ispunjavaju uvjeti iz odluke o grobljima
 • donijeti dozvolu za ukop, osobnu iskaznicu pokojnika ili dokument s OIB-om kako bi se mogao izvršiti upis pokojnika u Registar umrlih i Grobni očevidnik
 • dogovoriti način obreda sukladno vjeroispovijesti pokojnika te o tome obavijestiti župu, parohiju
 • ukoliko se pokojnik prevozi izvan mjesta smrti radi sahrane ili kremiranja potrebno je ishoditi i sprovodnicu kod nadležne sanitarne inspekcije

Kada se dogodi smrtni slučaj  u zdravstvenoj ustanovi – bolnici, postupak je slijedeći:

 • javiti se na odjel na kojem je pokojnik ležao, potom na odjelu patologije ishoditi potrebnu dozvolu za sahranu umrle osobe
 • ostali postupci su kao u prethodnom poglavlju

Kome se prijavljuje smrt koja se dogodi u kući (mrtvozorstvo)?

 • Kod prirodne smrti u kući smrt se prijavljuje mrtvozorniku, mrtvozorstvo obavljaju liječnici hitne službe ili liječnici koji su imenovani od Županijske Skupštine ili Gradskog Vijeća.
 • Ukoliko je smrt nastupila bez nazočnosti obitelji ili ukućana potrebno je prvo obavijestiti policiju 192, a zatim nazvati hitnu službu ili najbližeg liječnika koji obavlja mrtvozorstvo.

Imamo smrtni slučaj u inozemstvu, a pogreb bi željeli organizirati u Hrvatskoj?

 • Potrebno je ishoditi potvrdu o posjedovanju grobnog mjesta u Republici Hrvatskoj, zatim ishoditi u mjestu smrti sprovodnicu za prijenos  umrle osobe (leichenpass) na temelju kojega se u najbližoj Ambasadi ili Konzulatu Republike hrvatske ishoduje sprovodnica na hrvatskom jeziku. Za dobivanje sprovodnice potrebno je znati ime i prezime vozača pogrebnog vozila kao i registarski broj pogrebnog vozila.

Gdje se mogu podignuti dokumenti za odjavu preminule osobe?

 • Dokumenti za odjavu umrle osobe podižu se u matičnom uredu za umrle osobe i to na području grada ili općine gdje je umrla osoba preminula.

Koji su dokumenti potrebni za odjavu preminule osobe, te pokretanje ostavinske rasprave?

 • Za odjavu preminule osobe potreban je smrtni list, a za ostavinsku raspravu smrtovnica.

Kako postupiti u slučaju krađe ili devastacije na grobnom mjestu?

 • U slučaju krađe ili devastacije nadgrobnog uređaja potrebno je prijaviti policiji, te nakon toga obavijestiti Općinu Majur u pismenom obliku.

Što nam je potrebno za izgradnju nadgrobnog uređaja (spomenika)?

 • Za izgradnju nadgrobnog uređaja (spomenika) potrebno je ishoditi odobrenje kojim se utvrđuju uvjeti izgradnje i postave nadgrobnog uređaja.