Mjera 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima”

Općina Majur je korisnik sredstava Podmjere 7.1. “Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti”, Operacije 7.1.1. “Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave” u iznosu od 82.000,00 kuna.

Opis projekta: Kroz navedeni projekt Općina Majur izradit će Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Majur

Ciljevi:

  • Ažuriranje Prostornog plana za razvoj općine Majur
  • Unapređenje razine komunalne i društvene infrastrukture ruralnog područja

Rezultati: Izrađene Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Majur

Financijska potpora EU: 82.000,00 kuna

natpis