JAVNOST RADA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MAJUR

Javnost rada Općinskog vijeća Općine Majur i njegovih radnih tijela propisana je člankom 61. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Majur (»Službeni vjesnik« Općine Majur, broj 11/13, »Službene novine Općine Majur«, broj 3/14 i 1/18).

Rad Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela je javan.

Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se javnim održavanjem sjednica, obavještavanjem javnosti o radu Općinskog vijeća putem sredstava javnog priopćavanja, objavljivanjem odluka i drugih akata Općinskog vijeća, te na druge načine.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).

Predstavnici udruga građana i građani  koji žele pratiti sjednicu Općinskog vijeća dužni su o svojoj namjeri pisanim putem obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća  može ograničiti broj zainteresiranih osoba koje žele prisustvovati sjednici zbog prostornih uvjeta ili održavanja reda na sjednici.

 

SASTAV OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MAJUR

 

VIJEĆNICI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MAJUR
Saziv 16.5.2021. godine
REDNI BROJ IME I PREZIME VIJEĆNIKA FUNKCIJA ADRESA STRANKA
1. MILAN ŽIVKOVIĆ predsjednik Stubalj 60 LISTA GRUPE BIRAČA
2. ZDRAVKO BOBETKO potpredsjednik Majur, Gordana Lederera 24 HDZ
3. IVANA DUPIĆ član Stubalj 34 LISTA GRUPE BIRAČA
4. MARIJAN VUJČIĆ član Stubalj 26 LISTA GRUPE BIRAČA
5. JASMINA MILORADIĆ član Svinica 30 LISTA GRUPE BIRAČA
6. TATJANA BLAŽANOVIĆ član Gornji Hrastovac 187 LISTA GRUPE BIRAČA
7. IVANA ŠVAGA-DELIĆ član Graboštani 71 HDZ
8. ANA-MARIJA VUJČIĆ član Stubalj 27 HDZ
9. DRAGANA LOVRIĆ član Svinica 154 SDSS
10. DUŠAN DRAGOJLOVIĆ član Svinica 45A SDSS

 

POPIS UDJELA VIJEĆNIKA OPĆINE MAJUR U POSLOVNIM SUBJEKTIMA

 

1. IVANA DUPIĆ  
    OPG Ivana & Ivana, OIB: 07560327816, Stubalj 31, 44 430 Hrvatska Kostajnica
    ID perspektiva j.d.o.o., OIB: 64926758733, Stubalj 31, 44 430 Hrvatska Kostajnica
2. DRAGANA LOVRIĆ  
    OPG Lovrić Dragana, OIB: 78338628903, Svinica 154, 44 430 Hrvatska Kostajnica

 

18