IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI MREŽNE STRANICE

Općenito

Kao tijelo javnog sektora Općina Majur, nastoji svoju web stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske, od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežnu stranicu opcina-majur.hr

Ova web stranica nastoji osigurati digitalnu pristupačnosti za sve korisnike, s posebnim naglaskom na lakšem pristupu javnim uslugama i informacijama osobama s invaliditetom, primjenjujući, u najvećoj mogućoj mjeri, sve zakonske izmjene vezane za pristupačnost internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Digitalne informacije i usluge su pristupačne kada ih svi ljudi mogu lako opažati i razumjeti, uključujući i osobe koje imaju vizualne, slušne, motoričke ili kognitivne poteškoće.

Stupanj usklađenosti

Naša web stranica opcina-majur.hr djelomično je usklađena je sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, zbog neusklađenosti navedenih u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga

  • Pristupačnost PDF dokumenata za osobe s oštećenjem vida

Pojedine PDF datoteke nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata. Riječ je o zapisnicima  ili izvješćima koji nisu pristupačni jer nisu prikladno pripremljeni za čitače ekrana.

  • audio i video sadržajima nedostaju titlovi.
  • Osigurati mogućnost promjene veličine fonta te promjene fonta u pogodan font za osobe s disleksijom
  • Korištenje slika za ilustraciju teksta
  • Uz tekstualni sadržaj potrebno je osigurati zvučne alternative
  • Potrebno je dodati način rada koji omogućuje korisniku kontrolu kontrasta
  • Potrebno je omogućiti upotrebu tipkovnih prečica i pristup svakom elementu stranice/aplikacije pomoću tipkovnice

 

Podizanje razine pristupačnosti

Općina Majur nastavlja s konstantnim poboljšanjima dostupnosti svojih mrežnih stranica i usluga kako bi i osobe s određenim invaliditetom, starije osobe ili osobe s određenim smetnjama u percepciji mogle nesmetano koristiti mrežne stranice.

Unatoč našim naporima da sve stranice i sadržaje na mrežnoj lokaciji učinimo dostupnima, neki se sadržaji možda još nisu u potpunosti prilagodili najstrožim standardima pristupačnosti. To može biti posljedica nepronalaska ili trenutnog nepostojanja najprikladnijeg i najoptimalnijeg tehnološkog rješenja.

U daljnjim nadogradnjama mrežne stranice opcina-majur.hr implementirat će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti i nastojati podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri, a tome će pridonijeti i osposobljavanje djelatnika za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 22. rujna 2020., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je provelo tijelo javnog sektora te metode testiranja pristupačnosti WAVE Web Accessibility Evaluation Tool i WAVE Web Accessibility Evaluation Tool, uz Primjenu CARNet-ove Smjernice za osiguranje digitalne pristupačnosti.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost ove mrežne stranice korisnici mogu uputiti:

E-poštom: opcina-majur@sk.htnet.hr

Telefonom: 044859092

Poštom: Majur, Kolodvorska 5, 44 430 Hrvatska Kostajnica

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr