6.10.2021.

Konačni rezultati dopunskog izbora članova općinskog vijeća Općine Majur iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine provedenog 3. listopada 2021.

8.9.2021.

Pravovaljana kandidacijska lista za dopunski izbor članova općinskog vijeća Općine Majur iz reda pripadnika Srpske nacionalne manjine

Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za dopunski izbor članova općinskog vijeća Općine Majur iz reda pripadnika Srpske nacionalne manjine


30.7.2021.

Utrošena sredstva za lokalne izbore 2021.


24.5.2021.

Konačni rezultati izbora općinskog načelnika Općine Majur provedenih 16. svibnja 2021.

Konačni rezultati izbora zamjenika općinskog načelnika Općine Majur iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine provedenih 16. svibnja 2021.

Konačni rezultati izbora članova općinskog vijeća Općine Majur provedenih 16. svibnja 2021.


16.5.2021.

Rezultati izbora općinskog načelnica Općine Majur provedenih 16. svibnja 2021. godine

Rezultati izbora članova općinskog vijeća Općine Majur provedenih 16. svibnja 2021. godine

Rezultati izbora zamjenika općinskog načelnica Općine Majur iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine provedenih 16. svibnja 2021. godine


30.4.2021.

Obavijest podnošenje prigovora na objavljene zbirne liste

 

Zbirna lista pravovaljanih kandidatura za izbor općinskog načelnika Općine Majur

Pravovaljana kandidatura za izbor općinskog načelnika Općine Majur Darko Grubić

Pravovaljana kandidatura za izbor općinskog načelnika Općine Majur Klementina Karanović

 

Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova općinskog vijeća Općine Majur

Pravovaljana kandidacijska lista za izbor članova općinskog vijeća Općine Majur Pero Devetak

Pravovaljana kandidacijska lista za izbor članova općinskog vijeća Općine Majur HDZ

Pravovaljana kandidacijska lista za izbor članova općinskog vijeća Općine Majur Klementina Karanović

Pravovaljana kandidacijska lista za izbor članova općinskog vijeća Općine Majur SDSS

 

Zbirna lista pravovaljanih kandidatura za izbor zamjenika općinskog načelnika Općine Majur iz reda pripadnika srpske manjine

Pravovaljana kandidatura za izbor zamjenika općinskog načelnika Općine Majur iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine Pero Devetak

Pravovaljana kandidatura za izbor zamjenika općinskog načelnika Općine Majur iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine Pero Grabundžija


22.4.2021. – UPUTE za predaju prijedloga kandidacijskih lista