SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE MAJUR

Poštovani, Općina Majur otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Majur koje se provodi u razdoblju od 21. prosinca 2023. godine do 20. siječnja 2024. godine. Za sudjelovanje u savjetovanju potrebno je popuniti obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Majur

Obrazloženje prijedloga Odluke

OBRAZAC ZA SUDJELOVANJE JAVNOSTI

 

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE MAJUR

Poštovani, Općina Majur otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Majur koje se provodi u razdoblju od 1. prosinca 2021. godine do 1. siječnja 2022. godine. Za sudjelovanje u savjetovanju potrebno je popuniti obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju.

Majur -Odluka o nacinu pružanja javne usluge 1-3

OBRAZAC-ZA-SAVJETOVANJE-S-JAVNOŠĆU (2)

 

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O ODREĐIVANJU VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE (B) U OPĆINI MAJUR

Poštovani, Općina Majur otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o  određivanju vrijednosti boda komunalne naknade (B) u Općini Majur koje se provodi u razdoblju od 29. listopada 2018. godine do 27. studenoga 2018. godine. Za sudjelovanje u savjetovanju potrebno je popuniti obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju.

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Nacrt prijedloga Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade (B) u Općini Majur

Obrazac – sudjelovanje javnosti – Odluka o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade (B)


SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – NACRT PRIJEDLOGA PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA PODRUČJE OPĆINE MAJUR

Poštovani, Općina Majur otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Majur koje se provodi u razdoblju od 17. svibnja 2018. godine do 1. lipnja 2018. godine. Za sudjelovanje u savjetovanju potrebno je popuniti obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju.

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Nacrt prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Majur

Obrazac – sudjelovanje javnosti – Program raspolaganja poljoprivrednim zemljište 


SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – NACRT PRIJEDLOGA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE MAJUR ZA RAZDOBLJE 2018. – 2023. GODINE

Poštovani, Općina Majur otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Plana gospodarenja otpadom Općine Majur za razdoblje 2018. – 2023. godine koje se provodi u razdoblju od 26. ožujka 2018. godine do 24. travnja 2018. godine. Za sudjelovanje u savjetovanju potrebno je popuniti obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju.

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom Općine Majur za razdoblje 2018. – 2023. godine

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju