DIMNJAČARSKE USLUGE

 

OBAVIJEST

KORISNICIMA DIMNJAČARSKIH USLUGA

Općina Majur dodijelila je koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova Uslužnom obrtu „Dimnjačarstvo-Zagreb“, Bratovština 14, vlasnika Fejze Bećirovića (u daljnjem tekstu: Koncesionar).

Člankom 12. Odluke o organizaciji i radu dimnjačarske službe (Službeni vjesnik 20/02 i 2/06) na području Općine Majur propisano je da su korisnici usluga dužni omogućiti redovitu kontrolu i čišćenje ložišta i dimovodnih objekata. Svi mještani Općine Majur korisnici su dimnjačarskih usluga.

Tko ne omogući redovitu kontroli i čišćenje ložišta i dimovodnih objekata kaznit će se globom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna pravna osoba, a globom u iznosu do 200,00 kuna kaznit će se fizička osoba na temelju članka 30. stavak 1. i 2. Odluke o organizaciji i radu dimnjačarske službe (Službeni vjesnik 20/02 i 2/06) na području Općine Majur.

Ovlašteni dimnjačar dužan je neposredno prije pregleda i čišćenja obavijestiti vlasnika odnosno korisnika dimovodnih objekata o pristupu njegovom čišćenju.

Dimnjačara se može kontaktirati na slijedeće brojeve telefona:

  • 01/294-6908, 091/6365-448
  • 098/9562-581, 092/2413-444 – dežurni

Cjenik dimnjačarskih usluga na području Općine Majur