Mjera 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima”

Općina Majur je korisnik sredstava Podmjere 7.4. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”, Operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” u iznosu od 2.242.803,89 kuna.

Naziv projekta: Rekonstrukcija Kulturnog centra Majur

Opis projekta: Ovim projektom obnovit će se zgrada Kulturnog centra, koja je sama tijekom Domovinskog rata devastirana, u kojoj će se uz prostor za djelovanje udruga u kulturi nalaziti i Zavičajna zbirka i Spomen soba žrtvama iz Domovinskog rata. Kulturni centar će biti mjesto okupljanja stanovnika, mjesto na kojem će se sustavno i stručno prikupljati i čuvati materijalna i nematerijalna kulturna baština ovog kraja, te održavati događanja kulturnog života općine Majur. Provodit će se programi koji će zadovoljavati kulturne potrebe svih dobnih skupina kao i predstavljati razna područja kulturno-umjetničkog stvaralaštva (glazbeno, scensko, likovno, kulturni amaterizam, tradicijsku baštinu i narodne običaji).

Ciljevi:

– rekonstrukcija i opremanje zgrade Kulturnog centra u Majuru

– poboljšanje usluga za lokalno ruralno stanovništvo

 

– poboljšanje i unapređenje kulturnih aktivnosti na području Općine Majur

– stvaranje dodatnih sadržaja za lokalno stanovništvo

– poboljšanje uvjeta rada udruga u kulturi

– očuvanje kulturne baštine majurskog kraja

– poboljšanje kulturnih i društvenih sadržaja

– stavljanje u funkciju zgrade koja ima kulturnu važnost

– stvaranje novog radnog mjesta

 

Rezultati:

uspješno provedene projektne aktivnosti

– proveden postupak javne nabave za građenje i opremanje

– izabran nadzorni inženjer

– uređena i opremljena zgrada Kulturnog centra u Majuru

– uređen i opremljen prostor za organizaciju kulturnih aktivnosti

– stvoreni dodatni sadržaji za lokalno stanovništvo

– sustavno očuvanje kulturne baštine majurskog kraja

– stvoreni uvjeti za organizaciju društvenih i kulturnih sadržaja

– spriječeno propadanje zgrade od kulturnog značaja za općinu Majur i stavljanje iste u

funkciju

– stvoreno novo radno mjesto

 

Financijska potpora EU: 85%, RH 15%

 

natpis