Osoba imenovana za nepravilnosti

Kristina Rac

Kolodvorska 5, Majur

44330 Hrvatska Kostajnica

email : opcina-majur@sk-htnet.hr

Tel : 044/859-092

Fax : 044/733-992