Općina Majur je korisnik sredstava Podmjere 4.3. “Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva”, Operacije 4.3.3. “Ulaganje u šumsku infrastrukturu” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. u iznosu od 1.225.177,93 kune.

Naziv projekta: Rekonstrukcija traktorskog puta u šumsku cestu “Kostrići-Mračaj”

Kratki opis projekta: Rekonstrukcija traktorskih puteva u šumske ceste, na lokaciji k.č.br. 734, k.o. Selište Kostajničko i k.č.br. 566/2, k.o. Mračaj, u dužini trase 1237,33 m. Predmetna rekonstrukcija je predviđena na dionicama traktorskih puteva.

Ciljevi projekta: izgradnja šumske ceste Kostrići-Mračaj

Očekivani rezultati projekta: rekonstruiran traktorski put u šumsku cestu između naselja Kostrići i Mračaj

Financijska potpora EU: 85%, RH 15%