2024. GODINA

 

TRANSPARENTNOST

Objava javnih podataka iz proračuna Općine Majur dostupna je na sljedećem linku https://transparentno.majur.otvorenaopcina.hr/isplate/sc-isplate

 

PRORAČUN

Proračun za građane za 2024. godinu

Proračun za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu      pdf

Odluka o izvršavanju Proračuna za 2024. godinu

Prijedlog proračuna za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu

IZVJEŠTAJI

Godišnji financijski izvještaj (1.1.2023.-31.12.2023.) – razina 22

Financijsko-konsolidirano izvješće za 2023. godinu – razina 23

 

 

2023. GODINA

 

PRORAČUN

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja    pdf

Odluka o I. izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu      pdf

Proračun za građane za 2023. godinu

Proračun za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu        pdf

Odluka o izvršavanju Proračuna za 2023. godinu      pdf

Prijedlog Proračuna za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

IZVJEŠTAJI

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Majur i Polugodišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa za period siječanj-lipanj 2023.  pdf

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Majur i izvršenju razvojnih programa Općine Majur za period siječanj-prosinac 2022. godine pdf

Godišnji financijski izvještaj (1.1.2022.-31.12.2022.) – razina 22

Financijsko-konsolidirano izvješće za 2022. godinu – razina 23

 

2022. GODINA

PRORAČUN

Odluka o III. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Majur za 2022. godinu  pdf

Odluka o II. izmjenama i dopunama proračuna za 2022. godinu    pdf

Odluka o I. izmjenama i dopunama proračuna za 2022. godinu    pdf

PRORAČUN OPĆINE MAJUR ZA 2022. – za građane

Proračun Općine Majur za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu    pdf

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Majur za 2022. godinu    pdf

IZVJEŠTAJI

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Majur i polugodišnji izještaj o izvršenju Plana razvojnih programa za period siječanj-lipanj 2022. pdf

Godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu

Bilješke uz Godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu

Konsolidirani izvještaj za 2021. godinu

Bilješke uz Konsolidirani izvještaj za 2021. godinu

 

2021. GODINA


PRORAČUN

Odluka o II. izmjenama i dopunama proračuna za 2021. godinu

Odluka o I. izmjenama i dopunama proračuna za 2021. godinu

PRORAČUN OPĆINE MAJUR ZA 2021. – za građane  pdf

Proračun Općine Majur za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu    pdf.

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Majur za 2021. godinu    pdf.

IZVJEŠTAJI

Godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu

Bilješke uz Godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu

Konsolidirani financijski izvještaj 1.1.2020. – 31.12.2020. OBRASCI

Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj 1.1.2020. – 31.12.2020.


2020. GODINA


PRORAČUN

Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Majur za 2020. godinu     pdf.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Majur i polugodišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa za period siječanj – lipanj 2020. godine      pdf

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Majur za 2020. godinu   pdf.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Majur i godišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa za period siječanj-prosinac 2019. godine

PRORAČUN OPĆINE MAJUR 2020. – za građane

Proračun Općine Majur za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Majur za 2020. godinu

IZVJEŠTAJI

Godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu

Bilješke uz godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu

Konsolidirani financijski izvještaj 1.1.2019. – 31.12.2019. OBRASCI

Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj 1.1.2019. – 31.12.2019.


2019. GODINA


PRORAČUN

Odluka o IV. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Majur za 2019. godinu

Odluka o III. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Majur za 2019. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Majur i polugodišnji izvještaj o izvršenju plana razvojnih programa za period siječanj-lipanj 2019. godine

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Općine Majur za 2019. godinu

Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračun Općine Majur za 2019. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Majur i godišnji izvještaj o izvršenju plana razvojnih programa za period siječanj – prosinac 2018. godine

Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Majur za 2019. godinu

Proračun Općine Majur za građane za 2019. godinu

Proračun Općine Majur za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Majur za 2019. godinu

IZVJEŠTAJI

Konsolidirani financijski izvještaj 1.1.2018. – 31.12.2018. OBRASCI

Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj 1.1.2018. – 31.12.2018.

Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu

Bilješke uz godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu


2018. GODINA


PRORAČUN

Odluka o III. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Majur za 2018. godinu

Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Majur za 2018. godinu

Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Majur za 2018. godinu

Proračun Općine Majur 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Majur za 2018. godinu

IZVJEŠTAJI

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Majur i polugodišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa za period siječanj – lipanj 2018. godine

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Majur za 2017. godinu

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ 1.1.-31.12.2017. OBRASCI

Bilješke uz konsolidirani izvještaj 1.1.-31.12.2017.

Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu

Bilješke uz godišnji izvještaj za 2017. godinu


 2017. GODINA


PRORAČUN

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Majur za 2017. godinu

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Majur za 2017. godinu

Proračun Općine Majur za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Majur za 2017

IZVJEŠTAJI

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Majur i polugodišnji izvještaj o izvršenju plana razvojnih programa za period siječanj-lipanj 2017. godine

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za period siječanj-prosinac 2016. godine

Godišnji finacijski izvještaj za 2016. Općina Majur

Bilješke uz finacijski izvještaj za 2016. Općina Majur

Godišnji financijski izvještaj za 2016. NKČ

Bilješke uz finacijski izvještaj za 2016 NKČ

Konsolidirani godišnji finacijski izvješaj za 2016.

Bilješke uz konsolidirani finacijski izvještaj za 2016.


2016. GODINA


Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Majur za period siječanj – lipanj 2016. godine

III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Majur za 2016. godinu

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Majur za 2016. godinu

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Majur za 2016. godinu

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Majur za 2016

Proračun Općine Majur za 2016. godinu


2015. GODINA


Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Majur za period siječanj – prosinac 2015. godine

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za period siječanj – lipanj 2015. godine

III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Majur za 2015. godinu

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Majur za 2015. godinu

I. Izmjene i dopune Proračuna 2015.

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Majur za 2015. godinu

Proračun Općine Majur za 2015. godinu s projekcijama za 2016 i 2017


2014. GODINA


Bilješke uz financijske izvještaje za 2014. godinu-2

Bilješke uz financijski izvještaj za 2014. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2014. godinu

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Majur za 2014. godinu

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Majur za 2014. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Majur za 2014. godinu

Proračun Općine Majur za 2014. godinu


2013. GODINA


Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2013. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna siječanj-lipanj 2013. godine

IV. izmjene i dopune Proračuna Općine Majur za 2013. godinu

III. izmjene i dopune Proračuna Općine Majur za 2013. godinu

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Majur za 2013. godinu

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Majur za 2013. godinu

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Majur za 2013

 Proračun Općine Majur za 2013.