2018


Objavljeno 1. ožujka 2019. godine

Godišnji financijski izvještaj

Godišnji program rada i Financijski plan

Izvješće o donacijama primljenim tijekom godine

Program rada za mandatno razdoblje


Polugodišnje izvješće o primljenim donacijama za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 30. lipnja 2018.

Godišnji program rada i financijski plan za 2018. godinu

 


2017


Godišnji financijski izvještaj (G-FIN-IZVJ)

Izvješće o donacijama (IZ-D)

Godišnji program rada i financijski plan za 2017. godinu


Program rada za mandatno razdoblje