II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MAJUR

Prethodna obavijest

obrazac podnositelj zahtjeva 2.id ppuo Majur (1)

 

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MAJUR

 

ID PPUO MAJUR – KNJIGA I

ID PPUO MAJUR-KNJIGA II

KARTOGRAFSKI PRIKAZ:

ID PPUO MAJUR KARTA 1 – KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

ID PPUO MAJUR KARTA 2 – INFRASTRUKTURA

ID PPUO MAJUR KARTA 3 – UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA

ID PPUO MAJUR KARTA 3A – EKOLOŠKA MREŽA

GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA:

ID PPUO MAJUR GP 4.1 – GORNJI HRASTOVAC

ID PPUO MAJUR GP 4.2 – GORNJA I SREDNJA MEMINSKA

ID PPUO MAJUR GP 4.3 – GRABOŠTANI I STUBALJ

ID PPUO MAJUR GP 4.4 – KOSTRIĆI

ID PPUO MAJUR GP 4.5 – MAJUR

ID PPUO MAJUR GP 4.6 – MALO I VELIKO KRČEVO

ID PPUO MAJUR GP 4.7 – MRAČAJ

ID PPUO MAJUR GP 4.8 – SVINICA

 

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MAJUR – PRIJEDLOG

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu na okoliš na Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Majur

Izvješće o javnoj raspravi Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Majur

Održavanje javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Majur

Prilozi:

KNJIGA 1

PP ID PPUO MAJUR KNJIGA 1

KNJIGA 2

gp_4-1-gornji-hrastovac_pp

gp_4-2-gornja-meminska-i-srednja-meminska_pp

gp_4-3-grabostani-i-stubalj_pp

gp_4-4-kostrici_pp

gp_4-5-majur_pp

gp_4-6-malo-i-veliko-krcevo_pp

gp_4-7-mracaj_pp

gp_4-8-svinica_pp

KARTE:

pp-id-ppuo-majur_-karta_2_infrastruktura

pp-id-ppuo-majur_karta_-1_koristenje-i-namjena-povrsina

pp-id-ppuo-majur_karta_-3a_ekoloska-mreza

pp-id-ppuo-majur_karta_3_-uvijeti-koristenja-i-uredenja