nature

Svečana sjednica Općine Dvor

Svečana sjednica Općine Dvor 21.09.2013.

U subotu, 21. rujna 2013. godine s početkom u 13 sati načelnica Općine Majur Klementina Karanović i njen zamjenik Milan Živković prisustvovali su svečanoj sjednici Općine Dvor u Domu kulture u Dvoru povodom Dana Općine Dvor i Međunarodnog dana mira.

grb dvor

Opširnije…

Svečana sjednica Općine Dvor

U subotu, 21. rujna 2013. godine s početkom u 13 sati načelnica Općine Majur Klementina Karanović i njen zamjenik Milan Živković prisustvovali su svečanoj sjednici Općine Dvor u Domu kulture u Dvoru povodom Dana Općine Dvor i Međunarodnog dana mira.
Svečanu sjednicu predvodio je predsjednik vijeća Općine Dvor Stjepan Buić.
Načelnik Općine Dvor Nikola Arbutina je predstavio projekte tijekom protekle četiri godine koje je zajedno sa svojim suradnicima ostvario.
U ime gostiju gradonačelnik Hrvatske Kostajnice Tomislav Paunović istaknuo je potrebu za zajedničkom suradnjom svih općina i gradova na ovom području i naglasio potrebu pomoći od same Države kako bi opstali na ovom području.
Nakon svečane sjednice
svi uzvanici su posjetili izložbu fotografija “Iz srca hrasta” u kojoj je predstavljeno bogatstvo starih drvenih kuća koje još uvijek postoje na području sela Komora.

grb dvor

nature

Propisi vezani za pečenje rakije

Propisi vezani za pečenje rakije 24.09.2013.

Mali proizvođači jakih alkoholnih pića dužni su se registrirati u Carinskom uredu u Sisku, Rimska bb, tel: 044 614 411. U privitku pročitajte postupak prilikom registracije i preuzmite obrasce.

 

rakija m

Opširnije…

Propisi vezani za pečenje rakije

Zakon te propisi vezani uz pečenje rakije su na snazi već od 01.01.2010.


Mali proizvođači jakih alkoholnih pića (MP-JAP) prilikom registracije ispunjavaju samo IZJAVU i PUR-obrazac, a jednom godišnje (to je u siječnju 2014, točnije do 20. 01.) ispunjavaju i šalju Godišnje izvješće malih proizvođača jakih alkoholnih pića (GI-MP-JAP) i plaćaju paušal na kotao (100 kn za kotao do 100 litara, a za veći 200 kn). Taj paušal se plaća svake godine, bez obzira da li se rakija peče ili ne. Ukoliko je MP već registriran, prije pečenja šalje samo PUR obrazac

Svi obrazci popunjavaju se i potpisani šalju u tri primjerka poštom na nadležni carinski ured •  Svaki MP-JAP smije godišnje ispeći ukupno 20 litara a.a. (apsolutnog alkohola) bez plaćanja trošarine. Uvjetno rečeno to je 100%-tni alkohol koji u stvarnosti ne postoji. Postoji 96%-tni. Alkohol koji MP proizvede npr. 42 litre sa 16 gradi, preračunava se u apsolutni alkohol (a.a.). Najprije treba grade pretvoriti u % alkohola. Npr. 16 x koeficijent 2,5 =40. Tada se količina od 42 litre pomnoži sa jačinom 40% alkohola te podijeli sa 100. Tako se dobije količina a.a (apsulutnog alkohola) kojeg je mali proizvođač proizveo. Npr. 42×40=1.680. 1680:100 =16,8. Znači u ovom primjeru je mali proizvođač (MP) proizveo (preračunato) samo 16,8 litara apsolutnog alkohola.


Budući da MP svake godine smije proizvesti do 20 litara apsolutnog alkohola (100%-tnog) bez plaćanje trošarine, za ovu proizvodnju MP plaća samo paušal na kotao. I to tek u siječnju slijedeće godine. Trošarinu ne plaća. •  Drugi primjer: MP je proizveo 60 litara rakije sa 18 gradi. To preračunavamo u apsolutni alkohol: 60 x (18×2,5) i umnožak dijelimo sa 100. Npr. 60 x 45% =2700. 2700:100 =27. MP je u ovom slučaju proizveo (preračunato) 27 litara apsolutnog alkohola (100 %-tnog). Budući da za prvih 20 litara a.a. ne plaća trošarinu, trošarinu plaća samo za razliku. (27-20 =7). Trošarina se plaća samo za 7 litara a.a. Po jednoj litri a.a. trošarina je 53 kune. To znači da u ovom slučaju MP u siječnju slijedeće godine ( u ovom slučaju to je 2014-ta) podnosi GI-MP-JAP i plaća dodatno ( osim paušalnog iznosa, koji je zavisno pod veličine kotla, 100 ili 200 kn,) još i trošarinu na 7 litara a.a. x 53 , tj. dodatne 371 kn trošarine. •  Mali proizvođač ne smije nikako proizvesti više od 1000 litara rakije. Ukoliko bi to proizveo, automatski spada u drugačiju kategoriju oporezivanja. Za ovakav slučaj molimo da se isti obrati u nadležnu Carinsku upravu kojoj pripada.

Popunjene obrazce , i to IZJAVU te PUR -obrazac, mali proizvđač (MP)popunjava u tri primjerka, POTPISUJE ih i poštom šalje na Carinsku upravu kojoj pripada (8 dana prije nego je počeo peći rakiju, a to je sada vrlo aktualno). Sve do 20. siječnja sljedeće godine ima vremena ispuniti GI-MP-JAP te ga poslati na isti carinski ured. •  Na PUR-obrazcu mali proizvođač (MP) popunjava samo točke 1, 2,3,4,7 i 8., a točke 5. i 6. ne popunjava.

 (Samo) za male priozvođače JAP, koji pripadaju Carinskoj upravi Zagreb ovdje pružamo adresu na koju se šalju traženi obrazci:

Carinski ured Sisak Rimska bb Tel: 614 411, 614-413, 614-417

Prilikom registracije MP ispunjavaju SAMO Izjavu i PUR obrazac, a jednom godišnje šalju ( U SIJEČNJU) obrazac GI- MP-JAP i plaćaju paušal + možebitnu trošarinu na proizvedenu količinu a.a., ako je proizvodnja veća od 20 litara a.a..

Poljoprivredna savjetodavna služba Novska,

Dalibor Jugović, savjetnik

nature

Javno nadmetanje za prodaju nekretnina u vlasništvu RH

Javno nadmetanje za prodaju nekretnina u vlasništvu RH 25.09.2013.

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama je objavila osmo Javno nadmetanje za prodaju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske. Nadmetanje je otvoreno do 18. listopada 2013. godine do 12 sati.

nekretnina

Opširnije…

Javno nadmetanje za prodaju nekretnina u vlasništvu RH

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama je objavila osmo Javno nadmetanje za prodaju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske. Nadmetanje je otvoreno do 18. listopada 2013. godine do 12 sati.
Na području Općine Majur prodaju se četiri nekretnine i to:

1. Svinica 42, k.č.br. 1280, z.k.ul. 820, k.o. Svinica, površina 1741m2 – kuća sa dvorištem u selu (devastirana kuća), početna cijena 31.059,49 kuna
2. Svinica 107, k.č.br. 807, z.k.ul. 47, k.o. Svinica, površina 1690 m2– oranica podkućnica u selu (devastirana kuća), početna cijena 33.411,48 kuna
3. Srednja Meminska 30, k.č.br. 416, z.k.ul.110, k.o. Meminska, površina 500 m2, kuća br.64 i dvorište u selu (devastirana kuća), početna cijena 15.529,87 kuna
4. Gornji Hrastovac bb, k.č.br. 894, z.k.ul. 640, k.o.Gornji
Hrastovac, površina 1690 m2
, oranica ograda (nedovršena kuća), početna cijena 141.077,82 kuna

Popis svih nekretnina koje se prodaju na području Republike Hrvatske

nekretnina1

Svečano otvorenje nove zgrade Općine Majur i tribina

Svečano otvorenje nove zgrade Općine Majur i tribina 26.09.2013.

U nedjelju, 29. rujna 2013. godine s početkom u 12 sati započinje program svečanog otvorenja nove zgrade Općine Majur, a u 16,30 sati svečano otvorenje tribina nogometnog igrališta ŠNK “Radnik” u Majuru.

opcina zgr

Opširnije…

Svečano otvorenje nove zgrade Općine Majur

U nedjelju, 29. rujna 2013. godine s početkom u 12 sati započinje program svečanog otvorenja nove zgrade Općine Majur, Kolodvorska 5, Majur. Pozivamo Vas da svojim prisustvom uveličate našu svečanost.

PROGRAM SVEČANOG OTVORENJA
11,00 sati – Sv. misa u Kapeli Sv. Mihovila u Majuru
12,00 sati – Svečanost otvorenja nove zgrade
12,00 sati – Obraćanje načelnice Općine Majur
12,10 sati – Obraćanje gostiju
12,20 sati – Svečano otvorenje – prvi predsjednik Općinskog vijeća Općine Majur gosp. Nikola Marić
12,25 sati – Posveta nove zgrade Općine – pater Stjepan Jambrošić 12,30 sati – Domjenak

opcina zgr

i svečano otvorenje
tribina nogometnog igrališta,
Žrtava Domovinskog rata bb, Majur

  16,30 sati – utakmica – mlađi pioniri ŠNK Radnik-Zrinski Odra
17,00 sati – Sv. misa u Kapeli Sv. Mihovila u Majuru
18,00 sati – Svečano otvorenje tribina na nogometnom igralištu
18,05 sati – Posveta tribina i igrališta – pater Stjepan Jambrošić
18,10 sati – utakmica – stariji pioniri ŠNK Radnik-Zrinski Odra

tribine

Općinska uprava u novom prostoru

Općinska uprava u novom prostoru 29.09.2013.

Na blagdan Sv. Mihaela arkanđela zaštitnika Majura otvorena je nova zgrada Općinske uprave u ulici Kolodvorska 5. Svečanost je započela Svetom misom u kapeli Sv. Mihaela, a nastavilo se svečanim otvorenjem nove zgrade Općine Majur.

otvorenje m

Opširnije…

Općinska uprava u novom prostoru

Na blagdan Sv. Mihaela arkanđela zaštitnika Majura otvorena je nova zgrada Općinske uprave u ulici Kolodvorska 5. Svečanost je započela Svetom misom u kapeli Sv. Mihaela koju je predvodio pater Svetislav Krnjak,

crkva

a nastavilo se svečanim otvorenjem nove zgrade Općine Majur.
Svečanosti su prisutvovali vijećnica županijske skupštine SMŽ i podpredsjednica Hrvatske seljačke stranke gđa. Marijana Petir, gradonačelnik Grada Hrvatska Kostajnica gosp. Tomislav Paunović, načelnik Općine Lekenik gosp. Ivica Perović, načelnik Općine Hrvatska Dubica gosp. Tomislav Mateljak, zamjenici načelnika Općine Donji Kukuruzari gosp. Mijo Latin i gosp. Dalibor Kuruzar i zamjenik načelnika Općine Dvor gosp. Franjo Juranović i ostali brojni gosti.

otvorenje

Novu zgradu općinske uprave Općine Majur svečanim rezanjem vrpce zajednički su otvorili prvi predsjednik Općinskog vijeća Općine Majur gosp. Nikola Marić i prvi načelnik Općine Majur gosp. Zlatko Marić te zaželjeli djelatnicima puno uspjeha u radu i napretka cijelog kraja.

vrpca

Pater Svetislav Krnjak blagoslovio je novu zgradu kako bi Općina Majur u novom prostoru nastavila s još kvalitetnijim radom.

P1110534

Članice Kulturno-umjetničkog društva “Sloga” Majur izvornim pjesmama obilježile su ovaj svečani dan.

kud (1)

Svi zajedno nastavili su druženje na zajedničkom domjenku.

DSC01712

U poslijepodnevnom dijelu programa svečano su otvorene i blagoslovljene nove tribine Športskog nogometnog kluba Majur. Tribine je svečanim rezanjem vrpce otvorio predsjednik nogometnog saveza SMŽ gosp. Davor Ivić, a tribine je blagoslovio pater Svetislav Krnjak.

DSC01735

Posjet međunarodnom sajmu u Kolnu

Posjet međunarodnom sajmu u Kolnu 14.10.2013.

Načelnica Općine Majur Klementina Karanović i zamjenik načelnice Milan Živković su od 05. do 09. listopada 2013. godine u sklopu projekta prekogranične suradnje Malo i srednje poduzetništvo bez granica posjetili Međunarodni prehrambeni sajam u Kolnu, u Njemačkoj.

 

koln1

Opširnije…

Posjet međunarodnom sajmu Anuga u Kolnu

Načelnica Općine Majur Klementina Karanović i zamjenik načelnice Milan Živković su od 05. do 09. listopada 2013. godine u sklopu projekta prekogranične suradnje Malo i srednje poduzetništvo bez granica posjetili Međunarodni prehrambeni sajam Auga u Kolnu, Njemačka s članovima Mreže ljekovitog i aromatičnog bilja Sisačko-moslavačke županije i članovima Mreže iz Bosne i Hercegovine.

koln3

Članovima dviju mreža kroz projekt “SMEs Without Borders” pružila se prilika upoznati se s novim tehnologijama, globalnim trendovima u sektoru prehrane, te korištenju ljekovitog bilja u prehrambenoj industriji. Sudionici su iskoristili mogućnost uspostavljanja kontakata s izlagačima, te su ostvareni i konkretni kontakti i suradnja.

koln2

Projekt “Malo i srednje poduzetništvo (MPS) bez granica” izrađen je u okviru EU IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina. Projekt je počeo krajem 2012. godine i trajat će 24 mjeseca. Ukupna vrijednost projekta je 434.161.42 EUR od toga je Hrvatskoj dodijeljeno 203.245,47 EUR, a Bosni i Hercegovini 230.915,95 EUR.
Cilj projekta je uspostava i razvoj zajedničkih prekograničnih aktivnosti kako bi se stvorio zajednički gospodarski prostor, poticanjem suradnje i potpore malom i srednjem poduzetništvu. Specifični ciljevi projekta su: razvoj zajedničkih prekograničnih mreža MSP-a zadruga i udruženja iz sektora ljekovitog i aromatičnog bilja s ciljem stvaranja i jačanja pozicije MSP-a na tržištu, te razvoj regionalnog gospodarstva i podrške MSP sektoru kroz promociju malog i srednjeg poduzetništva i know how.

koln4

Vodeći partneri u ovom projektu su Općina Majur (RH) i UPIP Žepče (BiH), zajedno s partnerima – Razvojnom agencijom SI-MO-RA i Lokalnom akcijskom grupom (LAG) UNA u Hrvatskoj, te Razvojnom agencijom Žepče RAŽ u BiH.

Komemorativni skup u Kostrićima

Komemorativni skup u Kostrićima 15.11.2013.

Dana 15.11.2013. u Kostrićima je održan komemorativni skup povodom obilježavanja tragične pogibije šesnaest civila. Nakon 22 godine još uvijek nisu pronađeni posmrtni ostatci većine žrtava niti su krivci privedeni pravdi. Selo Kostrići je nakon tog 15.11.1991. opustošeno i danas nema niti jednog stanovnika.

P1120133

Opširnije…

Komemorativni skup u Kostrićima

Dana 15.11.2013. u Kostrićima je održan komemorativni skup povodom obilježavanja tragične pogibije šesnaest civila. Nakon 22 godine od tragičnog događaja još uvijek nisu pronađeni posmrtni ostatci većine žrtava niti su krivci privedeni pravdi. Selo Kostrići je nakon toga 15.11.1991 opustošeno i danas nema niti jednog stanovnika.

P1120215

Skupu su prisustvovali predstavnici Ministarstva obrane brigadir Robert Suntešić, ispred Sisačko-moslavačke županije Željko Kardaš, ispred Policijske uprave SMŽ načelnik Marijan Brnad te predstavnici Općine Majur i članovi obitelji tragično stradalih civilnih žrtava.

P1120156

Skup je obilježilo prigodno polaganje vijenaca i svijeća za tragično stradale civile. Vijence i svijeće su u ime stanovnika Općine Majur položili načelnica Općine Majur Klementina Karanović, predsjednik Općinskog vijeća Stjepan Jeličić te zamjenik načelnice Milan živković.

P1120144

NEKA IM JE VJEČNA SLAVA I HVALA !

P1120215 (1)

Općini Majur donirana kombinirana peć na drva i pelete

Općini Majur donirana kombinirana peć na drva i pelete 10.02.2014.

U sklopu Programa poticanja aktivnosti lokalne zajednice na energetsku učinkovitost, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije doniralo je Općini Majur kombinirani kotao na drva i pelete. Programom se nastoji promicati energetsku učinkovitost kroz korištenje blagodati drvne mase.

pec 2

Opširnije…

Općini Majur dobila peć na pelete

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije poklonilo je Općini Majur peć na pelete od 25 kW koja je smještena u novu zgradu Općine Majur. Budući je Općina do sada imala peć na lož ulje očekuje se da će se korištenjem novog energenta značajno uštedjeti te smanjiti emisiju ugljičnog dioksida.

pec 2

Javni poziv – LAG UNA

Javni poziv – LAG UNA 12.03.2014.

Raspisan je javni poziv za zapošljavanje više stručno administrativnih djelatnika. Više o javnom pozivu pročitajte u nastavku.

lag una (1)

Opširnije…

Javni poziv – LAG UNA

Temeljem odredbe članka 20. Statuta LAG UNA, Upravni odbor je na 12. Sjednici donio

ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRUČNO ADMINISTRATIVNOG DJELATNIKA -više izvršitelja-

Javiti se mogu sve zainteresirane punoljetne osobe; prednost imaju osobe sa područja LAG UNA. Izabrane osobe potpisuju Ugovor o radu na određeno vrijeme do 08.07.2015. godine, uz obavezan probni rok u trajanju 3 (tri) mjeseca.

Djelokrug zaduženja i obveze:

-administrativni i organizacijski poslovi vezani uz dnevno funkcioniranje udruge i njezinih programa i projekata što podrazumijeva: brigu o dnevnim uredskim poslovima (vođenje zapisnika, editiranje, administriranje web stranice, press cliping i sl.)

-komunikacija s postojećim i potencijalnim partnerima, korisnicima projekata, vanjskim suradnicima, medijima i sl., sukladno uputama voditelja LAG-a

-pomoć pri organizaciji javnih nastupa LAG-a

-pomoć pri pisanju i prijavljivanju projektnih nacrta na natječaj, ravnopravno sudjelovanje u pisanju, pripremama i provedbama projekata i aktivnosti LAG-a

-pomoć pri promoviranju projekata i aktivnosti u organizaciji LAG-a

-vođenje osnovnih financijskih poslova LAG-a

-vođenje baze podataka i članstva LAG-a

-administriranje ostalih uredskih poslova udruge

-koordinacija rada volontera i vježbenika,

-navedeni posao podrazumijeva i sve ostale radne zahtjeve nadređene osobe

Tražene kvalifikacije:

-visoka osobna motiviranost

-poznavanje metodologije pripreme i provedbe projekata za razvoj zajednice za sufinanciranje iz nacionalnih i međunarodnih izvora

-poznavanje načela administrativnog projektnog izvješćivanja

-razvijene analitičke sposobnosti

-spremnost na cijeloživotno učenje

-spremnost za putovanja i terenski rad s lokalnim, nacionalnim i međunarodnim dionicima u zemlji i inozemstvu

-visok stupanj radne etike

Stručna sprema:

-Student završnih godina studija na veleučilištu, Stručni specijalist (završen studij na veleučilištu),

-Edukacija iz Strateškog planiranja, EU fondova i Upravljanja projektnim ciklusom

-Jezici: Engleski (C i/ili B razine)

-Vozačka dozvola: B kategorija

Vještine: poznavanje i rad u Microsoft Word-u, Excel-u i Power Point-u

Mjesto rada: povezano sa sjedištem LAG UNA

Uz prijavu kandidati/nje su dužni priložiti:

Motivacijsko pismo

Životopis (Europass CV)

Dokaz o stručnoj spremi

Presliku radne knjižice ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Dokaz o znanju engleskog jezika (poželjan)

Dokaz o poznavanju rada na računalu (poželjan)

Preslika vozačke dozvole – može se dostaviti nakon potpisa Ugovora o radu

Uvjerenje suda o nekažnjavanju-može se dostaviti nakon potpisa Ugovora o radu.

Kandidati će se odabrati na temelju naprijed navedenih uvjeta i obavljenih testiranja i/ili razgovora s kandidatima koji zadovoljavaju tražene uvjete.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta potrebno je dostaviti do 15.ožujka 2014. godine na adresu: Upravni odbor LAG UNA, S. i A. Radića 4, 44 440 Dvor, s naznakom PRIJAVA NA JAVNI POZIV .

ZA UPRAVNI ODBOR LAG UNA:

Milan Oblaković, predsjednik

Studijsko putovanje u Gussing

Studijsko putovanje u Gussing 24.03.2014.

Načelnica Općine Majur i njen zamjenik sudjelovali su 18. i 19. ožujka na studijskom putovanju u Gussing, Austrija. Putovanje je organizirao Znanstveno edukacijski centar Višnjan u sklopu projekta Lokalni energetski dijalog.

3

Opširnije…

Studijsko putovanje u Gussing

Načelnica Općine Majur i njen zamjenik sudjelovali su 18. i 19. ožujka na studijskom putovanju u Gussing, Austrija. Putovanje je organizirao Znanstveno edukacijski centar Višnjan u sklopu projekta Lokalni energetski dijalog.

2

Gussing je malo austrijsko mjesto od 4.000 stanovnika, koje je od jedne nerazvijene općine investiranjem u obnovljive izvore energije i nove tehnologije smanjilo emisiju ugljičnog dioksida za više od 90% te otvorilo više od 1.000 radnih mjesta.

4

Desetljećima je austrijski gradić Güssing bio zaboravljeno mjesto, nedaleko od hrđave bodljikave žice, koja je označavala granicu “željezne zavjese”. Danas ima sasvim drugačije značenje: mjesto je koje se 100% snabdjeva iz održivih izvora energije. Güssing je bio prva lokalna zajednici u Europskoj uniji koja je dosegla ambiciozan cilj i smanjila emisije ugljičnog dioksida za više od 90 %, što je pomoglo razvoju cijele zajednice koja sada kontinuirano
privlači znanstvenike, političare i turiste.

6

Transformacija Güssinga započela je prije 15 godina kada je, boreći se sa visokim računima za struju, Gradska uprava odlučila da sve javne zgrade prestaju koristiti fosilna goriva. Od tada, Güssing je potaknuo cijeli spektar načina korištenja obnovljivih izvora energije u industriji, sa
50 tvrtki koje su otvorile više od 1.000 radnih mjesta, gdje se energija proizvodi od sunca, piljevine, kukuruza i jestivog ulja.

7

Güssing je započeo s izgradnjom svoje energetske mreže 1992., spaljivanjem biogoriva od čega se dobivala energija koja je pružala toplinu za 27 domova. Drugi korak je bio objekt u kojem se proizvodilo gorivo za električne automobile, čemu je poslužila uljana repica.
1996, Güssing je počeo proizvodnju električne energije i proširio svoj sustav grijanja na cijeli grad. Proboj je došao tijekom 1998., kada su Koch i Vadasz vidjeli prezentaciju bečkog znanstvenika, Hermann Hofbauera, o tehnologiji je razvio kako bi dobivao alternativno gorivo iz drveta. Dogovaraju suradnju i pokreće se pilot projekt u suradnji sa Bečkim tehničkim sveučilištem.

1

Europska agencija za okoliš, koji prati projekte obnovljive energije ne zna za bilo koji drugi grad koji je postigao slične smanjenja emisije ugljičnog dioksida, izjavio je Brendan Killeen, glasnogovornik agencije, koja ima sjedište u Kopenhagenu.
Güssing se oslanja I na lokalne poljoprivredne resurse, poljoprivrednici prodaju kukuruz, suncokretovo ulje i drva kao sirovinu za energente. Što se tiče turizma, glavna atrakcija je dvorac iz 12. stoljeća, izgrađen od strane mađarskih velikaša.
Ipak, Güssing mora zaštititi okolne šume i zemlju, resurse za održavanje obnovljivih izvora energije. U međuvremenu, priprema se za prihvat sve više turista, izgradnjom novih nogostupa i proširenjem cesta, u što je uključena I izgradnja novih parkirnih mjesta.