OBAVIJEST BIRAČIMA- Odluka o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske

Dokumenti:

Obavijest biračima

Objava biračima – Izbori za članove u EU parlament iz Republike Hrvatske

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJU U PROJEKTU „Majur pruža više“

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA MAJUR

OPĆINSKA NAČELNICA

 

KLASA: 102-01/24-01/03

URBROJ: 2176-14-03-24-7

Majur, 8. travnja 2024. godine

 

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021. – 2027., Kodni broj: SF.3.4.11.01.0275 od 4. travnja 2024. godine za projekt „Majur pruža više“, Općina Majur raspisuje

 

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJU U PROJEKTU

„Majur pruža više“

 

Javni poziv za iskaz interesa objavljuje se radi informiranja zainteresiranih sudionika za uključivanje u projektne aktivnosti, odnosno o mogućnostima sudjelovanja u projektu „Majur pruža više“ kojim će se sudionicima projekta pružiti usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu.

Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom uključuje:

 • organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.) i/ili obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) i/ili
 • održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.) i/ili
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba
 • mjesečna podjela 1 paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština svakom pripadniku ciljne skupine.

 

Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu pružat će se za ukupno 72 starijih osoba i osoba s invaliditetom s područja Općine Majuri.

 

CILJNE SKUPINE

Pozivom na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ određeni su uvjeti tko mogu biti korisnici usluga u sklopu projekta i koje uvjete moraju ispunjavati. Korisnici usluga mogu biti osobe starije od 65 godina i osobe s invaliditetom, koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 

OSOBE STARIJE OD 65 GODINA koje žive u samačkom ili dvočlanom ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva:

 • Osoba starija od 65 godina (na dan ulaska u projektnu aktivnost)
 • koja živi u samačkom kućanstvu i
 • čiji mjesečni prihod ne prelazi iznos od 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekt (trenutno je iznos prosječne starosne mirovine 820,00 EUR, stoga ukupni mjesečni prihod ne smije prelaziti iznos od 984,00 EUR )
 • koja istovremeno ne koristi uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije.
 • Osoba starija od 65 godina (na dan ulaska u projektnu aktivnost)
 • koja živi u dvočlanom kućanstvu u kojem drugi član kućanstva može ili ne mora biti pripadnik ciljne skupine (osoba starija od 65 godina ili osoba s invaliditetom, koja ispunjava sve uvjete Poziva)
 • čiji ukupni mjesečno prihod kućanstva ne prelazi iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekt (trenutno je iznos prosječne starosne mirovine 820,00 EUR, stoga ukupni mjesečni prihod kućanstva ne smije prelaziti iznos od 1.640,00 EUR )
 • koja istovremeno ne koristi uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije.
 • Osoba starija od 65 godina (na dan ulaska u projektnu aktivnost)
 • koja živi u višečlanom kućanstvu u kojem je i svi članovi kućanstva pripadnici ciljne skupine (osobe starija od 65 godina ili osobe s invaliditetom, koja ispunjavaju sve uvjete Poziva)
 • čiji ukupni mjesečno prihod kućanstva ne prelazi iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekt (trenutno je iznos prosječne starosne mirovine 820,00 EUR, stoga ukupni mjesečni prihod kućanstva ne smije prelaziti iznos od 2.460,00 EUR )
 • koja istovremeno ne koristi uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije.

 

 

ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM:

 • osobe starije od 18 godina
 • koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu gdje druga osoba može ili ne mora biti pripadnik ciljne skupine ili u višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva
 • koje imaju invaliditet trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja
 • koja istovremeno ne koristi usluge pomoći u kući, boravka organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent ili čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

NAČIN I ROK PRIJAVE

Iskaz interesa mogu podnijeti svi pripadnici ciljane skupine koji zadovoljavaju navedene uvjete slanjem ili dostavom samo OBRASCA PRIJAVE NA JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA, a s početkom provedbe projekta morat će osigurati dokaznu dokumentaciju kojom potvrđuju pripadnost ciljnoj skupini.

Svi zainteresirani pripadnici ciljne skupine koji zadovoljavaju navedene uvjete iz ovog Poziva obrasce prijave za iskaz interesa mogu preuzeti osobno u sjedištu Općine Majur (Kolodvorska 5, Majur, 44 430 Hrvatska Kostajnica) ili na internet stranici Općine Majur https://opcina-majur.hr/

Prijave na Javni poziv za iskaz interesa zaprimaju se do 31. ožujka 2027. godina

Ispunjeni prijavni obrazac može se dostaviti na 3 načina:

 1. osobnom predajom obrasca u sjedištu Općine Majur
 2. poštom na adresu Općine Majur: Kolodvorska 5, Majur, 44 430 Hrvatska Kostajnica, uz napomenu „Za projekt Majur pruža više“
 3. elektroničkom poštom na adresu opcina-majur@sk.htnet.hr

DOKAZNA DOKUMENTACIJA

Dokazna dokumentacija koju su pripadnici ciljne skupine obavezni dostaviti prije uključivanja u projekt je:

Za osobe starije od 65 godina:

 • Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika
 • Potvrda Porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za mjesec ožujak (u slučaju dvočlanog i višečlanog kućanstva potvrdu je potrebno dostaviti za svakog člana kućanstva)
 • Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva

Za odrasle osobe s invaliditetom:

 • Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika
 • Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti
 • Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva

Kontakt za podnošenje iskaza interesa Općine Majur, kontakt telefon: 044/859-092, mob. 099/344 2655 (radnim danom od 08:00 do 14:00 h), mail: zazeli@opcina-majur.hr . Slobodno se javite ako niste u mogućnosti doći po potrebni obrazac.

Po zaprimanju iskaza interesa te dostave pripadajuće dokumentacije, Općina će izraditi listu sudionika koji će biti uključeni u projekt. Odabir će se vršiti temeljem osnovnog kriterija-dokazane pripadnosti ciljnoj skupini i prema redoslijedu zaprimanja. Ukoliko zbog velikog interesa bude potrebe, uvest će se dodatni kriterij, a to je visina ukupnih mjesečnih prihoda (prednost će imati pripadnici ciljne skupine s manjim prihodima).

Popunjavanjem obrasca koji se nalazi u prilogu ovog Javnog poziva za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu svaki zainteresirani pripadnik ciljne skupine upoznat je da se njegovi osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu izrade i podnošenja projektnog prijedloga, provedbe postupka dodjele bespovratnih sredstava, sklapanja i izvršavanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, provedbe revizije postupka odabira, postupka dodjele bespovratnih sredstava i izvršenja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te u svrhu provođenja vrednovanja provedbe Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“, te se za druge potrebe neće koristiti.

Dokumenti:
Javni poziv: Majur pruža više

Prijavni obrazac – za osobe s invaliditetom

Prijavni obrazac – za osobe starije od 65 godina

 

Općinska načelnica

            Klementina Karanović

 

 

II. Festival vune u Majuru

Općina Majur, povodom međunarodnog dana Vune, u subotu, 13. travnja
2024. godine, u Kulturnom centru u Majuru, organizira II. Festival vune
u Majuru u sklopu kojeg će se održati konferencija „Vuna kao pokretač
razvoja Pametnog sela“ koja je financirana sredstvima Nacionalne mreže
Zajedničke poljoprivredne politike.
Konferencija je nastavak aktivnosti koje Općina Majur provodi već
nekoliko godina u sklopu kojega je otvoren Woonko – centar vune Majur,
Interpretacijski centar vune, gdje se može doživjeti interaktivni prikaz
vune kao visokovrijedne sirovine, započete aktivnosti prikupljanja vune
i zaštite okoliša, održavanje radionica izrade predmeta i suvenira od
vune i slično.
Kroz konferenciju ćemo zajedničkim znanjima i iskustvima dugogodišnjih
partnera OPG Džakula iz Sjeverovca, gdje je Rodoljub Džakula jedan od
najboljih stručnjaka za ovčarstvo u Hrvatskoj, Poljoprivredne zadruge
Otok Krk koja već godina promovira vunu kao visokovrijednu sirovinu, te
su dobar primjer kako okupiti ovčare te vunu dalje upotrijebiti, Lokalna
akcijska grupa Una koja okuplja proizvođače sa svog područja te je bila
suradnik u međunarodnom projektu WOOL u kojem je Općina Majur bila
partner te dati dodatnu vrijednost vuni koja može postati pokretač
razvoja u ruralnom području.
Cilj konferencije je  promovirati vunu kao zaboravljenu sirovinu koja
može postati pokretač razvoja Pametnog sela, spriječiti da se vuna baca
i pronaći načine i kanale daljnje uporabe, pokrenuti ideje za primjenu
vune u razvoju turizma te njezinu primjenu pri izradi suvenira, te
inovacijama i modernim tehnologijama. Što je u skladu s jednim od
ciljeva Mreže poticanje inovacija u poljoprivredi i ruralnom razvoju te
podupirati izravno uzajamno učenje i uključivanje svih dionika u proces
razmjene i stjecanja znanja te interakciju tih dionika.

Sudionici konferencije su osobe i firme koje se bave preradom vune ili
izradom predmeta od vune te uzgajivači ovaca iz Hrvatske, Slovenije i
Bosne i Hercegovine. Na konferenciji ćemo okupiti većinu zaljubljenika u
vunu iz cijele Hrvatske.

Program- II festival vune Majur.

S poštovanjem,
Klementina Karanović

Općinska načelnica
Općina Majur
098262970

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU „ I MI ZASLUŽUJEMO PRILIKU ʺ

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne    politike KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-24-32 od 28. ožujka 2024. i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kodni broj: SF.3.4.11.01.0297 od 04. travnja 2024. godine u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Hrvatska Kostajnica raspisuje:

 

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU

„ I MI ZASLUŽUJEMO PRILIKU ʺ

 

Javni poziv za iskaz interesa objavljuje se radi informiranja zainteresiranih sudionika za uključivanje u projektne aktivnosti odnosno o mogućnostima sudjelovanja u projektu „I mi zaslužujemo priliku“ kojim će se sudionicima projekta pružiti usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu.

Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i odraslim osobama s invaliditetom uključuje:

 • organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.) i/ili
 • obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) i/ili
 • održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr. ) i/ili
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

 

 

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI ZA SUDIONIKE PROJEKTA

Na Javni poziv za iskaz interesa mogu se prijaviti ciljne skupine ovog Javnog poziva odnosno osobe starije od 65 godina i odrasle osobe s invaliditetom koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

Osobe starije od 65 godina:

 • koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu u kojem ne moraju obje osobe biti pripadnici  ciljne skupine ili višečlanom kućanstvu u kojem svi članovi kućanstva moraju biti pripadnici ciljne  skupine ovog Poziva i
 • čiji mjesečni prihodi:
 • za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije  ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta

– za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina  mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta

 • za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta i
 • koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent

 

 

Odrasle osobe s invaliditetom:

 • koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu u kojem ne moraju obje osobe biti pripadnici ciljne skupine ili višečlanom kućanstvu u kojem svi članovi kućanstva moraju biti pripadnici ciljne      skupine ovog Poziva i
  • koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta–oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i
  • koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent i
  • čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

 

 

DOKAZNA DOKUMENTACIJA

Prilikom prijave na Javni poziv potrebno je dostaviti sljedeću dokaznu dokumentaciju:

 

Osobe starije od 65 godina:

 1. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika i
  1. Potvrda Porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za mjesec na koji se odnosi iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža*

*(u slučaju dvočlanog kućanstva i višečlanog kućanstva potvrdu je potrebno dostaviti i za    svakog člana kućanstva) i

 • Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva*
  • Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu*

 

 

Odrasle osobe s invaliditetom:

 1. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika i
 2. Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva*
 3. Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili nalaz  i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti
 4. Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu*

 

*Napomena: Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu i Izjava pripadnika ciljane skupine o broju članova kućanstva su prilog ovom Pozivu, ali ih se može preuzeti u prostorijama Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Hrvatska Kostajnica, Josipa Marića 2, Hrvatska Kostajnica ili putem internetske stranice www.gdckhrvatskakostajnica.hr

 

NAČIN I ROK PRIJAVE

Prijava na Javni poziv za iskaz interesa sa potrebnom dokumentacijom može se predati osobnim dolaskom u Gradsko društvo Crvenog križa Hrvatska Kostajnica, Josipa Marića 2, Hrvatska Kostajnica, svakim radnim danom od 7:00 do 15:00 sati ili putem pošte na adresu:

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Hrvatska Kostajnica

 Josipa Marića 2

 44 430 Hrvatska Kostajnica

 

 

NAČIN ODABIRA SUDIONIKA U PROJEKTU

Prilikom odabira sudionika postupat će se transparentno i poštivat će se načela jednakog postupanja te zabrane diskriminacije.

Odabir sudionika vršit će se temeljem zadovoljavanja  obveznog  kriterija prihvatljivosti sudionika uz dostavljenu kompletnu dokaznu dokumentaciju o pripadnosti ciljanoj skupini sukladno uvjetima propisanim Pozivom SF.3.4.11.01.

Nakon prijave temeljem ovog Poziva, Gradsko društvo Crvenog križa Hrvatska Kostajnica službeno će zatražiti Potvrdu/Izjavu Hrvatskog zavoda za socijalni rad da sudionik ne koristi slijedeće usluge – uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent i čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

Prijava na ovaj poziv za iskaz interesa služi isključivo u svrhu utvrđivanja potencijalnog broja korisnika/ca koji ispunjavaju uvjete za prijavu projekta na Poziv „Zaželi-prevencija institucionalizacije“ „I mi zaslužujemo priliku“  te korisnik/ca nije automatski uključen u projekt.

Ovaj Poziv otvoren je trajno do popunjenja kapaciteta ciljne skupine projekta.

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama vezane uz Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu „I mi zaslužujemo priliku“ možete nas kontaktirati na broj telefona 044/851-080 ili putem e-maila: gdckhrvatskakostajnica@gmail.com

 

PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA

Svi osobni podaci prikupljeni na temelju ovog Javnog poziva prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe Javnog poziva i obrade iskaza interesa, provedbe i kontrole projekta „I mi zaslužujemo priliku“ SF.3.4.11.01. 0297, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), te odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18).

 

                                                                                                                                                                                        Ravnateljica GDCK Hrvatska Kostajnica

                                                                                            Maja Böhm

Dokumenti:
Javni poziv za iskaz interesa
Prijavni obrazac
Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

 

Radionica o održivom i zelenom poslovanju

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA – EU PROJEKT “MAJUR PRUŽA VIŠE”

Objavljene su Upute i obavijesti kandidatima za radno mjesto referent/referentica za provedbu EU projekta “Majur pruža više”.

Upute i obavijesti su dostupne OVDJE

Datum i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata jest utorak, 26. ožujka 2024. godine, u 9:00 sati u prostorijama Narodne knjižnice i čitaonice Majur, Sv. Mihovila 2, Majur, 44 430 Hrvatska Kostajnica.

OBAVIJEST BIRAČIMA

Izbori na biračkim mjestima u Republici Hrvatskoj održat će se u srijedu 17. travnja 2024. godine.

 

Dokumenti:

OBAVIJEST BIRAČIMA

OBJAVA BIRAČIMA

Radionica filcanja vune

Radionica filcanja vune je ponovno srijedu 20.3.2024. u 18h u Woonko centru vune u Majuru.
Radionica je namijenjena i djeci i odraslima.
Tema radionice: Uskršnje vunene pisanice
Adresa: Woonko, Centar vune-Majur, Davorina Trstenjaka 29, Majur

Oglas za prijam u službu na radno mjesto referent za provedbu EU projekta “Majur pruža više”

Općina Majur je dana 8.3.2024. godine objavila oglas za prijam u službu za:

 • referenta za provedbu EU projekta „Majur pruža više“-voditelj projekt

Rok za prijavu na oglas je 18.3.2024. godine.

Oglas je objavljen na stranici:

USKRŠNJE VUNENE PISANICE

Pozivamo vas na radionicu filcanja vune u srijedu 13.3.2024. u 18h u Woonko centru vune u Majuru.
Radionica je namijenjena i djeci i odraslima.
Tema radionice: Uskršnje vunene pisanice

Adresa: Woonko, Centar vune-Majur, Davorina Trstenjaka 29, Majur