HITNA OBAVIJEST O ISPRAVNOSTI VODE

Dana 17. svibnja 2023. godine, Općina Majur je od JP Komunalac d.o.o. Hrvatska Kostajnica zaprimila sljedeću obavijest:

“Voda iz sustava vodoopskrbe Pašina Vrela, nije za ljudsku upotrebu.

Potrebno je obvezno prokuhavanje.

Zbog obilnih padalina i rasta rijeke Une došlo je do poremećaja u
vodoopskrbi.

Sve daljnje informacije prenosit ćemo preko društvenih mreža i Radio
Quirinusa.

Molimo za razumijevanje:

JP „Komunalac” d.o.o.

Hrvatska Kostajnica”

OBAVIJEST GRAĐANIMA O ISPRAVNOSTI VODE

U nastavku Vam u cijelosti prenosimo objavu JP Komunalac d.o.o. Hrvatska Kostajnica, objavljene 16. svibnja 2023. godine:

“Sustav vodoopskrbe Pašina Vrela!

Uslijed velikih oborina i graničnih parametara, ispravnosti vode za ljudsku potrošnju, preporučujemo korisnicima vodnih usluga upotrebu vode za ljudsku potrošnju uz prokuhavanje.

Voda nije zdravstveno neispravnameđutim radi graničnih parametara ispravnosti preporučujemo prokuhavanje.

Zahvaljujemo na razumijevanju!

JP „Komunalac“ d.o.o.

Hrvatska Kostajnica”

OBJAVLJENA ODLUKA O KONAČNIM REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI MAJUR

Odluku o konačnim rezultatima izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Majur možete pročitati OVDJE .

ODLUKA O REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI MAJUR

Odluku o rezultatima izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Majur možete pročitati OVDJE

OBJAVLJENE LISTE KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI MAJUR

Općina Majur je dana 17. travnja 2023. godine u 8:30 sati objavila zbirnu i pravovaljanu listu kandidata koje možete pronaći u nastavku objave:

Zbirna lista kandidata za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Majur

Pravovaljana lista kandidata za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Majur

Raspisani izbori za članove vijeća nacionalnih manjina i izbori za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koji će se održati dana 7. svibnja 2023. godine.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. ožujka 2023. godine donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje stupaju na snagu 3. travnja 2023. godine.
Izbori će se održati u nedjelju, 7. svibnja 2023. godine.

Birači, pripadnici nacionalnih manjina za koje se provode izbori iz navedenih Odluka, mogu izvršiti pregled, dopunu i promjenu podataka upisanih u registar birača u nadležnim upravnim tijelima koja vode registar birača u županijama prema mjestu svog prebivališta.
Pozivaju se birači, pripadnici nacionalnih manjina, a posebno oni koji će navršiti 18 godina do dana održavanja izbora da se izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti neposredno u nadležnom upravnom tijelu županije koje vodi registar birača ili putem sustava e-Građani.

Objava građanima – Ministarstvo pravosuđa i uprave

Obavijest biračima SMŽ

JAVNI UVID U PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA PODRUČJE OPĆINE MAJUR

Sukladno čl. 29. st. 5 i st. 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu Općina Majur stavlja na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Majur u razdoblju od 21. ožujka 2023. godine do 5. travnja 2023. godine.

Svi zainteresirani mogu izvršiti uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Majur svaki  radnim danom (pon-pet) u vremenu od 9:00 do 14:00 sati u prostorija Općine Majur na adresi Kolodvorska 5, Majur.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovor na prijedlog Programa najkasnije do isteka roka javnog uvida (5. travnja 2023. godine).

Prigovori na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Majur koji nisu čitko napisani i nisu dostavljeni u roku zaključenje Javnog uvida neće se uzeti u  razmatranje.

Obrazac Programa

Tablica

KATASTARSKI PLAN:

k.o. Gornji Hrastovac

k.o. Svinica

k.o. Stubalj

k.o. Selište Kostajničko

k.o. Mračaj

k.o. Meminska

k.o. Majur

k.o. Krčevo

k.o. Graboštani

Javni poziv za financiranje najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko – moslavačke županije i Karlovačke županije, a koje su smještene u mobilne stambene jedinice na području Sisačko-moslavačke županije

Temeljem Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko- zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije („Narodne novine”, br. 13/23.), koja je stupila na snagu 4. veljače 2023. godine, iznimno se određuje da se, uz osobe koje su se i do sada mogle javiti na javne pozive – vlasnici obiteljskih kuća i njihovi srodnici u pravoj liniji, vlasnici stanova i njihovi srodnici u pravoj liniji i zaštićeni najmoprimci i njihovi srodnici u pravoj liniji, koji su stanovali i imali prijavljeno prebivalište ili boravište u vrijeme nastanka potresa u obiteljskim kućama, višestambenim zgradama i stambeno-poslovnim zgradama na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije i koje su u preliminarnom pregledu zgrada označene kao N1 (neuporabljivo – zbog vanjskog utjecaja) i N2 (neuporabljivo – zbog oštećenja) te stoga nisu podobne za stanovanje do obnove – mogu javiti i gore navedene osobe čije su kuće i stanovi u preliminarnom pregledu zgrada označene kao PN1 (privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled) i PN2 (privremeno neuporabljivo- potrebne hitne mjere intervencije), a smještene su u mobilne stambene jedinice na području Sisačko-moslavačke županije (kontejnerska naselja i mobilne stambene jedinice postavljene na kućnim adresama).

Više na sljedećoj poveznici: https://mpgi.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug/graditeljstvo-98/obnova-zgrada-ostecenih-potresom-na-podrucju-grada-zagreba-i-krapinsko-zagorske-zupanije/financiranje-najma-zamjenskog-smjestaja/15120

Osobe koje se ne koriste digitalnim sadržajima i nemaju mogućnost ispisati potrebnu dokumentaciju, potrebno je uputiti na adrese gdje će im kolege pomoći i dati potrebne informacije:

–        Sisak: Ulica Ivana Meštrovića 28;

–        Petrinja: Trg Stjepana Radića 8;

–        Glina: Trg bana Josipa Jelačića 2 (kontejner 11)

POZIV NA DRUŽENJE HRVATSKIH BRANITELJA

Branitelji Sunje pozivaju Vas na druženje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koje će se održati 7.4.2023. godine s početkom u 18 sati.

 

Prva noć muzeja u Interpretacijskom centru Vune u Majuru

Pozivamo Vas da nam se pridružite u petak, 27. siječnja 2023. godine, na prvoj Noći muzeja u Majuru u Interpretacijskom centru Vuna od 18 do 21 sati na adresi D. Trstenjaka 29, Majur, zgrada Kulturnog centra (stare škole).
Očekuje vas raznolik sadržaj za djecu, mlade i odrasle. Radionica suhog i mokrog filcanja, striženje ovce s VR naočalama i gledanje crtića.
Svi ste dobro došli i veselimo se Vašem dolasku. 😃
Opremanje Interpretacijskog centra Vune financirano je kroz projekt WOOL – Wool as Outstanding Opportunity for Leverage kroz Interreg Adrion program iz Europskih fondova.