JAVNI POZIV ZA NOVČANU POMOĆ OBITELJIMA SA TROJE I VIŠE DJECE

Općina Majur objavila je Javni poziv za dodjelu novčane pomoći obiteljima sa troje i više djece za opremanje djece.

Pravo ostvarivanja jednokratne novčane pomoći obiteljima sa troje i više djece za opremanje djece imaju:

  • Obitelji sa troje i više djece vrtićke i školske dobi, starosti do 18 godina, odnosno do završetka srednje škole;
  • Obitelji sa prijavljenim prebivalištem na području Općine Majur;
  • Obitelji koje stvarno žive na području Općine Majur.

Dokumentacija za prijavu po raspisanom javnom pozivu:

  1. Prijavni obrazac (dostupan u Općini Majur i na kraju teksta);
  2. Preslik osobne iskaznice svih članova obitelji, odnosno uvjerenje o prebivalištu;
  3. Preslik rodnih listova za djecu;
  4. Potvrda o upisu u srednju školu – samo za djecu stariju od 18 godina.

Općina Majur zadržava pravo izlaska na teren ukoliko se dobije informacija da obitelj stvarno ne živi na području Općine Majur.

Općina Majur zadržava pravo zatražiti nadopunu nepotpune dokumentacije.

Prijave na Javni poziv dostavljaju se poštom ili osobno na adresu:

OPĆINA MAJUR

Kolodvorska 5, Majur

44 430 Hrvatska Kostajnica

»Prijava na javni poziv za novčanu pomoć obiteljima sa troje i više djece«

Rok za dostavu prijava je 21.12.2023.

OBRAZAC ZA PRIJAVU