U Majuru održan znanstveni skup Općina Majur – prostor, ljudi, baština, identitet

U ponedjeljak, 13. studenog 2023. godine od 10 do 16 sati u Kulturnom centru u Majuru održan je znanstveni skup Općina Majur – prostor, ljudi, baština, identitet koji su organizirali Općina Majur i Hrvatski institut za povijest. Po prvi put se na stručan i znanstveni način pristupilo proučavanju povijesti Općine Majur.
Pored 13 izlagača, većinom znanstvenika iz vodećih hrvatskih institucija dvoranu Kulturnog centra napunili su stanovnici Općine Majur te brojni gosti iz susjednih općina i Sisačko-moslavačke županije.
Moderatorice skupa su bile studentice Karla Vujčić iz Stublja i Jelena Bekić iz Hrvatske Kostajnice.
Teme skupa:

10:15 – prva sekcija

– izv. prof. dr. sc. Vlatka Vukelić, Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu

Antički horizont Majura i okolice

– prof. dr. sc. Hrvoje Kekez, Hrvatsko katoličko sveučilište

Srednjovjekovni prostor u oblikovanju. Prostor današnje općine Majur u razvijenom i kasnom srednjem vijeku

– dr. sc. Krešimir Regan, Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“

Utvrda Svinica

11:15 – druga sekcija

– prof. dr. sc. Alexander Buczynski, Hrvatski institut za povijest

Vojnokrajiška svakodnevica Majura uoči razvojačenja

– Juro Bijelić, mag. hist., Hrvatsko katoličko sveučilište, doktorand

Naselja općine Majur u matičnim knjigama župe Kostajnica od 1830. do 1835. godine

– dr. sc. Arijana Kolak-Bošnjak, Hrvatski institut za povijest

Majur u drugoj polovici 19. stoljeća: administrativna pripadnost, političke prilike i saborski izbori, gospodarstvo i promet

12:15 – treća sekcija

– dr. sc. Stipica Grgić, Hrvatski institut za povijest

Majur u razdoblju između dvaju svjetskih ratova: prostor, ljudi, događaji

– dr. sc. Josip Mihaljević, Hrvatski institut za povijest

Kostajnički Majur u socijalizmu (1945. – 1990.)

– dr. sc. Jakša Raguž, Hrvatski institut za povijest

Općina Majur tijekom Domovinskog rata 

14:45 – četvrta sekcija

– prof. dr. sc. Dragan Damjanović, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Sakralna arhitektura općine Majur u 19., 20. i 21. stoljeću

– dr. sc. Filip Škiljan, Institut za migracije i narodnosti

Identitet Srba na području istočne Banije s posebnim osvrtom na područje Općine Majur

– Klementina Karanović, mag.ing.agr., Općina Majur, načelnica

Majur danas – pregled političke povijesti od operacije „Oluja“, društva i udruge

                – David Car, univ. bacc. hist., Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, student

Problematika utvrđivanja ukupnoga broja stanovnika Općine Majur na primjeru lokalnoga popisa stanovništva kostajničke općine 1993. godine

15:45 – zatvaranje skupa