SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – NACRT PRIJEDLOGA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE MAJUR ZA RAZDOBLJE 2018. – 2023. GODINE

Poštovani, Općina Majur otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Plana gospodarenja otpadom Općine Majur za razdoblje 2018. – 2023. godine koje se provodi u razdoblju od 26. ožujka 2018. godine do 24. travnja 2018. godine. Za sudjelovanje u savjetovanju potrebno je popuniti obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju. 

read more

mobilmo_reciklazno

RASPORED MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

RASPORED  MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

TRAVANJ 2018.

23.4. – 25.4.    =          Majur – Stubalj – Graboštani – V. Krčevo – M. Krčevo – G.  Hrastovac – Svinica

25.4. – 27.4.    =          Mračaj – Kostrići – G. Meminska – S. Meminska

SRPANJ 2018.

23.7. – 25.7.    =          Majur – Stubalj – Graboštani – V. Krčevo – M. Krčevo – G. Hrastovac – Svinica

25.7. – 27.7.    =          Mračaj – Kostrići – G. Meminska – S. Meminska

LISTOPAD 2018.

23.10. – 25.10.    =          Majur – Stubalj – Graboštani – V. Krčevo – M. Krčevo – G.Hrastovac – Svinica

25.10. – 27.10.    =          Mračaj – Kostrići – G. Meminska – S. Meminska

 

raspored se nalazi na službenoj stranici Komunalca Petrinja d.o.o. na linku kako slijedi:

https://www.komunalac-petrinja.hr/i/378/obavijesti/prikupljanje-komunalnog-otpada/

 

 

logo-636282216127106797_1600_900

OBAVIJEST O PRODAJI NEKRETNINA U VLASNIŠTVU RH

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretnina (APN) raspisao je Javno nadmetanje za prodaju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske.

Javno nadmetanje je otvoreno do 27. travnja 2018. godine do 12 sati.

Na prodaju su i četiri nekretnine s područja Općine Majur.

Obavijest

Javno nadmetanje

 

udruge-800x565_0

Javni natječaj za sufinanciranje projekata i/ili programa udruga s područja Općine Majur

Općina Majur raspisala je Javni natječaj za sufinanciranje projekata i/ili programa udruga iz proračuna Općine Majur u 2018. godini.

Rok za prijavu je 23. siječnja 2018. godine.

Više informacija na slijedećem linku:

agriculture-790x420

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDI OPĆINE MAJUR ZA 2017. GODINU

Općina Majur raspisala je Javni natječaj za dodjelu potpora poljoprivredi Općine Majur za 2017. godinu.

Općina Majur će u 2017. godini dodjeljivati potpore za slijedeće aktivnosti:

  1. Potpora voćarskoj proizvodnji
  2. Potpora stočarskoj proizvodnji
  3. Potpora povrtlarskoj i cvjećarskoj proizvodnji
  4. Poticanje ekološke proizvodnje
  5. Edukacija i stručno osposobljavanje
  6. Privođenje poljoprivrednih površina kulturi
  7. Analiza tla
  8. Potpora pri kupnji nove mehanizacije

Rok za prijavu je 21. prosinca 2017. godine.

Više informacija na http://opcina-majur.hr/javni-natjecaji/

487669765

JAVNI POZIV ZA NOVČANU POMOĆ OBITELJIMA SA TROJE I VIŠE DJECE

Općina Majur je 12. prosinca 2017. godine objavila Javni poziv za novčanu pomoć obiteljima sa troje i više djece. Cilj je pomoći obiteljima koji imaju troje ili više djece starosti do završetka srednje škole

Rok za prijavu je 21. prosinca 2017. godine.

Sve informacije se mogu dobiti u Općini Majur, Kolodvorska 5, Majur.

Javni poziv za novčanu pomoć obiteljima sa troje i više djece

Obrazac

DSC03352

VELEPOSLANICI KANADE I FRANCUSKE POSJETILI OPĆINU MAJUR

U ponedjeljak, 11. prosinca 2017. godine, Općinu Majur su posjetili veleposlanik Kanade gosp. Daniel Maksymiuk i veleposlanica Francuske gđa. Corinne Meunier. Tema posjeta je bila ravnopravnost žena u politici s obzirom da su u Općini Majur načelnica i njezina zamjenica žene, kao i znatan broj žena u općinskom vijeću.
Uz načelnicu Općine Majur Klementinu Karanović i njezinu zamjenicu Ivanu Paškvan, sastanku su prisustvovale pročelnica Kristina Rac, ravnateljica Suzana Tumurad, općinske vijećnice Ana Šarić i Ana-Marija Vujčić, predsjednica udruge “Hrvatska žena” Majur Višnja Babić, voditeljica LAG-a Una Kristina Pandža i Sandra Jamić, vlasnica obrta “Sandrine rukotvorine. Veleposlanicima smo predstavili Općinu Majur, način života, povijest, EU projekte koje provodimo i buduće planove. Poklonili smo im proizvode lokalnih proizvođača.
Veleposlanici su nas upoznali sa načinom života u njihovim zemljama u sličnim općinama.

 

studenti

NATJEČAJ ZA STUDENTSKE STIPENDIJE

Pozivamo  sve studente koji imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Majur da se prijave na natječaj za dodjelu studentskih stipendija. Iznos stipendije mjesečno iznosi 300,00 kuna.

Više informacija na http://opcina-majur.hr/javni-natjecaji/.

glomazni 11 (1)

Odvoz glomaznog otpada 16.10.2017.

Odvoz glomaznog otpada na području Općine Majur obavit će se 16.10.2017. godine.

Plakat glomazni

Upute glomazni otpad

48883792c0444d2386529f52433303a8

Obavijest i javni poziv poreznim obveznicima – Porez na nekretnine

OBAVIJEST I JAVNI POZIV POREZNIM OBVEZNICIMA – POREZ NA NEKRETNINE

Člankom 20. stavkom 2. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“, broj 115/16), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine propisano je da su jedinice lokalne samouprave (dakle i Općina Majur), dužne uvesti i naplaćivati porez na nekretnine. Odredbe Zakona o lokalnim porezima koje se odnose na porez na nekretnine stupaju na snagu 1. siječnja 2018. godine.

Porezni obveznici se obavještavaju:

– da je predmet oporezivanja nekretnina,

– da je porezni obveznik svaka osoba koja nekretninu samostalno posjeduje (u smislu Zakona to je vlasnik nekretnine), ali i nesamostalni posjednik ako je porezna obveza pravnim poslom prenesena na nesamostalnog posjednika, ako se koristi nekretnina u vlasništvu općine, grada, županije ili Republike Hrvatske, ako nema valjani pravni temelj posjedovanja nekretnine ili je vlasnik nepoznat,

– da se porez na nekretnine obračunava na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine, te na stvarnu površinu zemljišta,

– da se godišnji iznos poreza po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje množenjem: vrijednosti boda (B), koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn), koeficijenta stanja (Ks) i koeficijenta dobi (Kd),

– da se rješenje o porezu na nekretnine donosi do 31. ožujka za tekuću kalendarsku godinu prema stanju nekretnine i poreznog obveznika na dan 1. siječnja tekuće godine i takvo rješenje je na snazi dok ne nastane promjena koja je od utjecaja na utvrđivanje porezne obveze. Sve promjene koje nastanu tijekom kalendarske godine, a od utjecaja su na utvrđivanje porezne obveze (tj. sve činjenice koje utječu na visinu obračuna i utvrđivanje osobe poreznog obveznika), primjenjuju se od sljedeće kalendarske godine,

– da se rješenjem o porezu utvrđuje porezni obveznik, iznos poreza po m2 obračunske površine, obračunska površina, ukupni iznos poreza i rokovi plaćanja (ukupni iznos poreza se utvrđuje u godišnjem iznosu). Rješenjem se ne dokazuje vlasništvo na nekretnini.

Prijelaznim i završnim odredbama Zakona o lokalnim porezima u članku 59. propisano je da porezni obveznici mogu jedinicama lokalne samouprave dostaviti podatke iz članka 40. toga Zakona (tj. podatke o poreznom obvezniku i nekretnini) do 31. listopada 2017. godine, ali i da će jedinice lokalne samouprave pozvati poreznog obveznika da dostavi sve ili dio podataka ako njima ne raspolaže odnosno ako se oni bitno razlikuju usporedbom podataka jedinica lokalne samouprave sa podacima dobivenim od Državne geodetske uprave, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstva financija – Porezne uprave, a ukoliko porezni obveznik ne dostavi tražene podatke, porezna obveza će se utvrditi na osnovi podataka kojima raspolaže jedinica lokalne samouprave.

Uvođenjem poreza na nekretnine ukida se obveza plaćanja komunalne naknade.

Za prikupljanje podataka zadužen je Jedinstveni upravni odjel Općine Majur. Stoga se pozivaju vlasnici i korisnici nekretnina na području Općine Majur (obveznici plaćanja komunalne naknade za stambeni, garažni i poslovni prostor,  zemljišta koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti i neizgrađenog građevinskog zemljišta) da ovom tijelu najkasnije do 31. listopada 2017. godine dostave (osobno predajom u pisarnici Općine, putem pošte ili elektroničkim putem na e-mail adresu: opcina-maju@sk.htnet.hr) podatke o poreznim obveznicima i o nekretnini na dolje priloženom obrascu.

Obrazac je dostupan i na internetskoj stranici Općine Majur www.opcina-majur.hr

Isto je potrebno dostaviti radi ustrojavanja i vođenja Evidencije o nekretninama i o poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine te radi pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine počevši od 1. siječnja 2018. godine.

Obrasci