Prijavite se na osposobljavanje “Osnivanje i upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom – Poduzetništvo žena u ruralnom području” koje će se od 22.7. do 25.7.2024. godine održati u Kultunom centru u Majuru. Potrebno je popuniti prijavnicu na linku ispod.

LINK ZA PRIJAVU:

PROVEDBENI PLAN STRUKOVNOG OSPOSOBLJAVANJA –

Intervencija 78.01. – 5.8. – Osnivanje i upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom – Poduzetništvo žena u ruralnom području

Tečaj provodi: Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, a traje 4 dana (32 školska sata)

Mjesto: KULTURNI CENTAR MAJUR Woonko – Centar Vune Majur, Davorina Trstenjaka 29, 44430, Majur

Predavači: Višnja Krapljan, Valentina Kranjec, Snježana Pešut-Pilon, Andrea Ćosić

Datum/dan Vrijeme Šk. sati / dan Teme / školskih sati
22.07.2024.

Ponedjeljak

8:00-16:00 8,0 Teoretski dio:

1.    Položaj žena u ruralnom području – 1 (Višnja Krapljan)

2.    Osnaživanje žena kroz poljoprivrednu proizvodnju i dopunske djelatnosti – 1 (Višnja Krapljan)

3.    Pojam Poljoprivrednog gospodarstva (SOPG, OPG, PG) – 1 (Snježana Pešut-Pilon)

4.    Dopunske djelatnosti na PG-u -1 (Valentina Kranjec)

5.    Diversifikacija poljoprivrednog gospodarstva kroz seoski turizam i  uslužne djelatnosti na PG-u -1 (Višnja Krapljan)

6.    Revitalizacija tradicijskih obrta i tradicijskih vještina na ruralnom području – 0,5 (Valentina Kranjec)

Praktični dio-vježbe

1.       Diversifikacija poljoprivrednog gospodarstva kroz seoski turizam i  uslužne djelatnosti na PG-u – 2,5 (Višnja Krapljan, Valentina Kranjec, Snježana Pešut-Pilon)

–          Edukacijski obilazak KULTURNI CENTAR MAJUR Woonko – Centar Vune Majur – mini radionica izrade suvenira

 

23.07.2024.

Utorak

8:00-16:00 8,0 Teoretski dio:

1.    Revitalizacija tradicijskih obrta i tradicijskih vještina na ruralnom području -1,5 (Višnja Krapljan)

2.    Diversifikacija poljoprivrednog gospodarstva kroz preradu poljoprivrednih i nepoljoprivrednih proizvoda na PG-u. -1 (Snježana Pešut-Pilon)

3.    Energetska učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije – 1,5 (Valentina Kranjec)

Praktični dio – vježbe: (Višnja Krapljan, Valentina Kranjec, Snježana Pešut-Pilon)

1.    Diversifikacija poljoprivrednog gospodarstva kroz preradu poljoprivrednih i nepoljoprivrednih proizvoda na PG-u. – 4

–         izrada macerata i melema

24.07.2024.

Srijeda

8:00-16:00 8,0 Praktični dio – vježbe:  (Višnja Krapljan, Valentina Kranjec, Snježana Pešut-Pilon)

1.    Praktična edukacija iz tradicijskih vještina – 8

–          Radionica izrade uporabnih predmeta i suvenira od gline (radionica keramike), Lončarstvo VAL

25.07.2024.

Četvrtak

8:00-16:00 8,0 Teoretski dio:

1.    Permakulturno, samoodrživo poljoprivredno gospodarstvo – 1 (Višnja Krapljan)

2.    Porezna politika i osnove knjigovodstva na PG-u – 1,5 (Andrea Ćosić)

3.    Tržište i marketing poljoprivrednih proizvoda – 1 (Andrea Ćosić)

4.     Izravna prodaja poljoprivrednih proizvoda – 1 (Andrea Ćosić) Praktični dio – vježbe:

1.    Permakulturno, samoodrživo poljoprivredno gospodarstvo –

+ Destilacija ljekovitog bilja-dobivanje hidrolata – 2,5

(Višnja Krapljan, Valentina Kranjec, Snježana Pešut-Pilon)

2.    PISMENI/USMENI ISPIT –  1 (Višnja Krapljan, Valentina Kranjec)