Obavijest poljoprivrednicima- Akcija “prateći list”

Obavijest poljoprivrednicima

 

 

Udruga CROCPA u suradnji sa tvrtkom CIAK na području Sisačko-moslavačke županije organizira akciju „Prateći list“- sakupljanje ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja.

Akcija će se održati prema slijedećem rasporedu:

 

  • Velika Ludina – 05.07.2024., 08.00 – 11.00 (Abundan d.o.o. – Sv.Mihovila 19)
  • Kutina – 08.07.2024., 08.00 – 11.00 (Kod Društvenog doma – Radićeva ulica)
  • Lipovljani – 08.07.2024., 12.00 – 14.00 (Kod Veterinarske ambulante – Sajmišna ulica)
  • Glina – 10.07.2024., 08.00 – 11.00 (Komunalac Glina d.o.o. – Jukinačka 104)
  • Sisak – 10.07.2024., 12.30 – 16.00 (PZ Prvča – Barice Rapić 1a)
  • Popovača – 07.2024., 08.00 – 11.00 (Sajmište – Moslavačka 12)
  • Sunja – 24.07.2024., 08.00 – 11.00 (Stočni sajam – Sajmište bb)

 

Korisnicima je osiguran besplatni povrat prazne ambalaže isključivo ovih tvrtki: AgroChem-Maks, Agroavant, Agronom, Albaugh TKI* (Pinus Agro), Agrozov, BASF Croatia, Bayer Crop Science* (Monsanto), Certis Belchim HR* (Orchem), Chromos Agro, Corteva Agriscience* (Dow AgroSciences), Euroazijski pesticidi, Nufarm, Florel, Novag Agrochemicals* (Genera), Stockton, Syngenta Agro.

 

* Kod pojedinih tvrtki je došlo do pripajanja ili promjene naziva, te je u zagradi naveden prijašnji naziv, budući da se na tržištu i dalje može naći ambalaža s prijašnjim nazivom tvrtke, a koja se prihvaća u sklopu projekta.

U sklopu projekta se sakuplja samo prazna primarna/opasna ambalaža navedenih distributera i proizvođača koji financiraju projekt. Transportna ambalaža kao niti ambalaža drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja (npr. ambalaža od mineralnih gnojiva) se ne prihvaća.

Mole se poljoprivrednici da se u svrhu pravilnog zbrinjavanja ambalaže ostalih tvrtki, koje nisu dio projekta, obrate proizvođačima/uvoznicima tih proizvoda.

 

Akcija sakupljanja ambalažnog otpada organizira se za poljoprivredna gospodarstva (pravne osobe, OPG) koja trebaju imati ovjereni prateći list kao dokaz da su pravilno postupili s otpadnom ambalažom. Na gore navedenim punktovima takvi gospodarstvenici će moći vratiti praznu ambalažu i dobiti od tvrtke C.I.A.K. d.o.o. ovjereni prateći list kao dokaz da su otpad zbrinuli na propisani način.

 

Mole se poljoprivrednici koji imaju više od cca. 100 kg ambalaže ili 1 big bag (cca. 1m3)  da ne donose ambalažu na lokacije iz mreže nego da se direktno jave tvrtki C.I.A.K. d.o.o. (tel.: 01/3463-521, 0800 0003, 01/3475-612, ekologija@ciak.hr ) koja će organizirati preuzimanje ambalaže na njihovoj lokaciji.

 

 

 

                                                                                                              Ministarstvo poljoprivrede,

                                                                                                                šumarstva i ribarstva

               Uprava za stručnu podršku

                   razvoju poljoprivrede