SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MAJUR


2017


Broj 6 – 31. listopada 2017.

Broj 5 – 27. rujna 2017.

Broj 4 – 28. lipnja 2017.

Broj 3 – 16. lipnja 2017.

Broj 2 – 31. ožujka 2017.

Broj 1 – 16. veljača 2017.

 

 

 


2016


Broj 7 – 22. prosinca 2016.

Broj 6 – 04. studenog 2016.

Broj 5 – 15. rujna 2016.

Broj 4 – 21. lipnja 2016.

Broj 3 – 09. svibnja 2016.

Broj 2 – 11. travnja 2016.

Broj 1 – 26. siječnja 2016.

 


2015


Broj 6 – 18. prosinca 2015.

Broj 5 – 03. prosinca 2015.

Broj 4 – 01. listopada 2015.

Broj 3 – 06. kolovoza 2015.

Broj 2 – 27. svibnja 2015.

Broj 1 – 17. ožujka 2015.

 


2014


Broj 6 – 18. prosinca 2014.

Broj 5 – 19. studenoga 2014.

Broj 4 – 11. studenoga 2014.

Broj 3 – 03. rujna 2014.

Broj 2 – 13. lipnja 2014.

Broj 1 – 07. ožujka 2014.

 


2013


Broj 3 – 19. prosinca 2013.

Broj 2 – 28. studenog 2013.

Broj 1 – 01. listopada 2013.

 


LINK SLUŽBENOG VJESNIKA – SLUŽBENO GLASILO