JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDI OPĆINE MAJUR ZA 2017. GODINU

Općina Majur raspisala je Javni natječaj za dodjelu potpora poljoprivredi Općine Majur za 2017. godinu.

Općina Majur će u 2017. godini dodjeljivati potpore za slijedeće aktivnosti:

  1. Potpora voćarskoj proizvodnji
  2. Potpora stočarskoj proizvodnji
  3. Potpora povrtlarskoj i cvjećarskoj proizvodnji
  4. Poticanje ekološke proizvodnje
  5. Edukacija i stručno osposobljavanje
  6. Privođenje poljoprivrednih površina kulturi
  7. Analiza tla
  8. Potpora pri kupnji nove mehanizacije

Rok za prijavu je 21. prosinca 2017. godine.

Više informacija na https://opcina-majur.hr/javni-natjecaji/

JAVNI POZIV ZA NOVČANU POMOĆ OBITELJIMA SA TROJE I VIŠE DJECE

Općina Majur je 12. prosinca 2017. godine objavila Javni poziv za novčanu pomoć obiteljima sa troje i više djece. Cilj je pomoći obiteljima koji imaju troje ili više djece starosti do završetka srednje škole

Rok za prijavu je 21. prosinca 2017. godine.

Sve informacije se mogu dobiti u Općini Majur, Kolodvorska 5, Majur.

Javni poziv za novčanu pomoć obiteljima sa troje i više djece

Obrazac

VELEPOSLANICI KANADE I FRANCUSKE POSJETILI OPĆINU MAJUR

U ponedjeljak, 11. prosinca 2017. godine, Općinu Majur su posjetili veleposlanik Kanade gosp. Daniel Maksymiuk i veleposlanica Francuske gđa. Corinne Meunier. Tema posjeta je bila ravnopravnost žena u politici s obzirom da su u Općini Majur načelnica i njezina zamjenica žene, kao i znatan broj žena u općinskom vijeću.
Uz načelnicu Općine Majur Klementinu Karanović i njezinu zamjenicu Ivanu Paškvan, sastanku su prisustvovale pročelnica Kristina Rac, ravnateljica Suzana Tumurad, općinske vijećnice Ana Šarić i Ana-Marija Vujčić, predsjednica udruge “Hrvatska žena” Majur Višnja Babić, voditeljica LAG-a Una Kristina Pandža i Sandra Jamić, vlasnica obrta “Sandrine rukotvorine. Veleposlanicima smo predstavili Općinu Majur, način života, povijest, EU projekte koje provodimo i buduće planove. Poklonili smo im proizvode lokalnih proizvođača.
Veleposlanici su nas upoznali sa načinom života u njihovim zemljama u sličnim općinama.

 

NATJEČAJ ZA STUDENTSKE STIPENDIJE

Pozivamo  sve studente koji imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Majur da se prijave na natječaj za dodjelu studentskih stipendija. Iznos stipendije mjesečno iznosi 300,00 kuna.

Više informacija na https://opcina-majur.hr/javni-natjecaji/.

Odvoz glomaznog otpada 16.10.2017.

Odvoz glomaznog otpada na području Općine Majur obavit će se 16.10.2017. godine.

Plakat glomazni

Upute glomazni otpad

Obavijest i javni poziv poreznim obveznicima – Porez na nekretnine

OBAVIJEST I JAVNI POZIV POREZNIM OBVEZNICIMA – POREZ NA NEKRETNINE

Člankom 20. stavkom 2. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“, broj 115/16), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine propisano je da su jedinice lokalne samouprave (dakle i Općina Majur), dužne uvesti i naplaćivati porez na nekretnine. Odredbe Zakona o lokalnim porezima koje se odnose na porez na nekretnine stupaju na snagu 1. siječnja 2018. godine.

Porezni obveznici se obavještavaju:

– da je predmet oporezivanja nekretnina,

– da je porezni obveznik svaka osoba koja nekretninu samostalno posjeduje (u smislu Zakona to je vlasnik nekretnine), ali i nesamostalni posjednik ako je porezna obveza pravnim poslom prenesena na nesamostalnog posjednika, ako se koristi nekretnina u vlasništvu općine, grada, županije ili Republike Hrvatske, ako nema valjani pravni temelj posjedovanja nekretnine ili je vlasnik nepoznat,

– da se porez na nekretnine obračunava na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine, te na stvarnu površinu zemljišta,

– da se godišnji iznos poreza po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje množenjem: vrijednosti boda (B), koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn), koeficijenta stanja (Ks) i koeficijenta dobi (Kd),

– da se rješenje o porezu na nekretnine donosi do 31. ožujka za tekuću kalendarsku godinu prema stanju nekretnine i poreznog obveznika na dan 1. siječnja tekuće godine i takvo rješenje je na snazi dok ne nastane promjena koja je od utjecaja na utvrđivanje porezne obveze. Sve promjene koje nastanu tijekom kalendarske godine, a od utjecaja su na utvrđivanje porezne obveze (tj. sve činjenice koje utječu na visinu obračuna i utvrđivanje osobe poreznog obveznika), primjenjuju se od sljedeće kalendarske godine,

– da se rješenjem o porezu utvrđuje porezni obveznik, iznos poreza po m2 obračunske površine, obračunska površina, ukupni iznos poreza i rokovi plaćanja (ukupni iznos poreza se utvrđuje u godišnjem iznosu). Rješenjem se ne dokazuje vlasništvo na nekretnini.

Prijelaznim i završnim odredbama Zakona o lokalnim porezima u članku 59. propisano je da porezni obveznici mogu jedinicama lokalne samouprave dostaviti podatke iz članka 40. toga Zakona (tj. podatke o poreznom obvezniku i nekretnini) do 31. listopada 2017. godine, ali i da će jedinice lokalne samouprave pozvati poreznog obveznika da dostavi sve ili dio podataka ako njima ne raspolaže odnosno ako se oni bitno razlikuju usporedbom podataka jedinica lokalne samouprave sa podacima dobivenim od Državne geodetske uprave, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstva financija – Porezne uprave, a ukoliko porezni obveznik ne dostavi tražene podatke, porezna obveza će se utvrditi na osnovi podataka kojima raspolaže jedinica lokalne samouprave.

Uvođenjem poreza na nekretnine ukida se obveza plaćanja komunalne naknade.

Za prikupljanje podataka zadužen je Jedinstveni upravni odjel Općine Majur. Stoga se pozivaju vlasnici i korisnici nekretnina na području Općine Majur (obveznici plaćanja komunalne naknade za stambeni, garažni i poslovni prostor,  zemljišta koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti i neizgrađenog građevinskog zemljišta) da ovom tijelu najkasnije do 31. listopada 2017. godine dostave (osobno predajom u pisarnici Općine, putem pošte ili elektroničkim putem na e-mail adresu: opcina-maju@sk.htnet.hr) podatke o poreznim obveznicima i o nekretnini na dolje priloženom obrascu.

Obrazac je dostupan i na internetskoj stranici Općine Majur www.opcina-majur.hr

Isto je potrebno dostaviti radi ustrojavanja i vođenja Evidencije o nekretninama i o poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine te radi pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine počevši od 1. siječnja 2018. godine.

Obrasci

Odluka o davanju u zakup bez javnog poziva

“Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost“, kojom se pozivaju da u roku od 30 dana, odnosno u razdoblju od 16. lipnja 2017. do 16. srpnja 2017. podnesu Agenciji za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78., zahtjev za sklapanje ugovora o privremenom korištenju sukladno članku 48. stavku 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( Narodne novine broj 39/13 i 48/15) i Naputku ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine“, br. 53/17).

Više na linku ispod:

http://www.zemljiste.mps.hr/novosti/vijesti/obavijest-fizi%C4%8Dkim-i-pravnim-osobama/

http://www.zemljiste.mps.hr/novosti/vijesti/dopuna-upute/

Konačni rezultati izbora

Konačni rezultati izbora za članove Općinskog vijeća Općine Majur

Konačni rezultati izbora za zamjenika Općinskog načelnika Općine Majur iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

Konačni rezultati izbora za Općinskog načelnika Općine Majur

OBAVIJEST – Lokalni izbori 2017.

PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE-ZBIRNE LISTE

 

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

RJEŠENJE O BM – MAJUR

 

Stranački sastav županijske skupštine

Stranački sastav Županijske skupštine SMŽ

 

Obavijest o načinu organiziranja rada Općinskog suda u Sisku i stalnih službi u Kutini, Glini i Hrvatskoj Kostajnici zbog izdavanja potvrda suda odnosno uvjerenja iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa u svrhu kandidiranja na lokalnim izborima.

Obavijest

KAZNENE EVIDNCIJE plakat_final