Najezda gusjenice Gubara

Najezda gusjenice Gubara 08.04.2014.

Proteklih dana dobili smo brojne upite o pojavi i najezdi gusjenice gubara. Pojavile su se i dojave o alergijama na koži gdje prođe gusjenica. Preporuka je izbjegavati mjesta gdje se pojavljuju i djecu češće presvlačiti.

bube

Opširnije…

Najezda gusjenice Gubar

Proteklih dana učestale su dojave poljoprivrednika o štetama na voćnim vrstama uzrokovanim gusjenicama gubara ( Lymantria disparL.). Najviše poziva upućeno je s područja Banovine, gdje su zabilježene štete na šljivi, jabuci, lijeski i drugim voćnim vrstama. U literaturi se ističe kako je gubar izrazito periodični štetnik, ponajprije štetnik šuma, no svjedoci smo da se ovaj štetnik na istim lokalitetima javlja uzastopno drugu godinu za redom. Intenzitet pojave gubara ovisi o klimatskim prilikama te o prisutnosti predatora i parazita gubara. Pojava gubara u velikoj populaciji može izazvati golobrst šuma i voćnjaka.

Gusjenice iz jaja izlaze tijekom travnja i svibnja te prave štetu hraneći se lišćem. Izgled gusjenice varira tijekom razvoja. Mlade gusjenice su crnosive boje, a na svakom segmentu imaju bradavice s dugačkim tamnim dlakama. Aerostatičke dlake omogućavaju mladim gusjenicama prenošenje vjetrom. Odrasle gusjenice na hrptu imaju dva reda bradavica (prvih pet pari bradavica je modre boje, a preostalih sedam pari su crvenkaste boje). Glava odrasle gusjenice je žuta sa crnim šarama. Naraste do 7 cm .Leptiri gubara ističu se spolnim dimorfizmom. Mužjak ima raspon krila 3,5 cm, sivosmeđe boje, tijelo mu je vitko i dobro leti. Raspon krila kod ženki gubara je 6-7 cm, žučkastobijele boje s tamnim valovitim prugama ili točkama. Ženka odlaže jaja u pukotine kore debla, u nakupinama koja sadrže 400 do 600 jaja. Jajna legla prekrivena su žućkastim dlačicama sa ženkinog zadka. Jajna legla imaju promjer 3 do 5 cm. Štetnik prezimljava u stadiju jaja.

Razvoj gusjenice traje oko 60 dana nakon čega se kukulji. Stadij kukuljice traje 10 do 18 dana, nakon čega izlijeću leptiri. Nakon kopulacije odlažu jaja koja će prezimiti.

U Hrvatskoj dopuštenje za suzbijanje gubara na voćnim vrstama imaju slijedeći insekticidi: Callifos 48 EC, Direkt, Dursban E-48, Finish E-48, Nufos, te mikrobiološki insekticidi: Baturad WP i Foray 48 B. Prtipravci Baturad WP i Foray 48 B dopušteni su u ekološkoj i integriranoj proizvodnji.

Učinkovitost navedenih pripravaka veća je ukoliko se primijene u ranijem razvojnom stadiju gusjenica.

Više informacija na :

http://www.savjetodavna.hr/?page=index%2C3996

Sretan i blagoslovljen Uskrs !

Sretan i blagoslovljen Uskrs ! 18.04.2014.

Djelatnici Općine Majur Vam od srca žele sretan i blagoslovljen Uskrs !

uskrs_cestitka_0512

Opširnije…

uskrrs

Potpisani ugovori za stipendiranje

Potpisani ugovori za stipendiranje 22.04.2014.

Općina Majur potpisala je ugovor o stipendiranju sa sedmero studenata. Stipendije iznose 300 kuna mjesečno.

stipendije

Opširnije…

Nakon raspisanog natječaja za stipendiranje svih studenata sa područja Općine Majur, 22.04. potpisani su ugovori između Općine Majur i sedmero stipendista. Primati će stipendije u iznosu od 300 kuna mjesečno.

Stipendisti su :

Ivan Slabinjac, Graboštani

Nikol Alapić, Mračaj

Stjepan Brnad, Majur

Višnjica Elčić, Majur

Marko Bajić, G. Hrastovac

Ivica Galić, G. Hrastovac

Kristina Pandža, Graboštani

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

Rješenje o određivanju biračkih mjesta 13.05.2014.

Određena su biračka mjesta za izbore za članove Europskog parlamenta koji će se održati 25. svibnja.

2014_04_06_eu_izbori_400

Opširnije…

Majur

Dan Općine

Dan Općine 21.05.2014.

20. svibnja smo proslavili 17 godina od osnutka općine Majur. Program je obuhvaćao polaganje vijenaca u znak sjećanja na poginule branitelje i civilne žrtve Domovinskog rata, svetu misu u kapeli Sv. Mihovila te svečanu sjednicu općinskog vijeća.

P1120515

Opširnije…

PROSLAVA DANA OPĆINE

20. svibnja smo proslavili 17 godina od osnutka općine Majur. Ceremonija je započela polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća u znak sjećanja na branitelje i civilne žrtve Domovinskog rata.

P1120470 P1120472

Potom je uslijedila sveta misa u kapelici Sv. Mihovila koju je predvodio pater Svetislav.

P1120497

Nakon mise prisutni su se uputili u prostorije DVD-a Majur gdje je predsjednik općinskog vijeća Stjepan Jelčić otvorio 7. svečanu sjednicu općinskog vijeća općine Majur.

P1120510

Nazočnima su se obratili zamjenik županice Sisačko-moslavačke županije Zdenko Vahovec, potpredsjednica HSS-a te zastupnica županijske skupštine SMŽ Marijana Petir, gradonačelnik grada Hrvatska Kostajnica Tomislav Paunović, načelnik općine Lekenik Ivica Perović te načelnica općine Majur Klementina Karanović koja je okupljenima prezentirala trenutno stanje u općini Majur te projekte koje općina provodi.

Za poseban ugođaj pobrinule su se članice KUD-a Sloga iz Majura.

KUD

Obavijest – Potvrda o nekažnjavanju

Obavijest – Potvrda o nekažnjavanju 02.06.2014.

Obavještavaju se osobe sa prebivalištem i boravištem na području općine Majur kako se Uvjerenje o nekažnjavanju izdaje u Općinskom sudu u Hrv. Kostajnici u sobi broj 18.

obavijest

Opširnije…

POTVRDA O NEKAŽNJAVANJU

Obavještavaju se osobe s prebivalištem i boravištem na području općine Majur, kako se Potvrda o nekažnjavanju (Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak) izdaje u Općinskom sudu u Hrvatskoj Kostajnici u sobi broj 18.

Upis u Katalog greenfield i brownfield poslovnih prostora

Upis u Katalog greenfield i brownfield poslovnih prostora 04.06.2014.

Razvojna agencija SIMORA provodi projekt u sklopu Poduzetničkog impulsa 2013. koji je namjenjen privlačenju investicija, odnosno povećanju kapaciteta na lokalnoj razini za rad s investitorima.

logo_simora 2

Opširnije…

Upis u Katalog greenfield i brownfield poslovnih prostora

Razvojna agencija SIMORA provodi projekt u sklopu Poduzetničkog impulsa 2013. koji je namjenjen privlačenju investitora, odnosno povećanju kapaciteta na lokalnoj razini za rad s investitorima. SMŽ i RA SIMORA bile su dio projekta Investment Certification Programme for Regions, proveden korištenjem sredstava IPA programa komponente III C, koji je jedan od najkompleksnijih i najvrjednijih ugovora o uslugama financiranih od strane EU, ukupne vrijednosti 3,44 milijuna eura

Završetkom ICPR projekta SMŽ je stekla status regije za isplativo ulaganje, a djelatnici Županije i SI-MO-RE osposobljeni su za kvalitetniji pristup pregovorima s ulagačima. Znanja i nove vještine koji su stečeni u sklopu projekta, kroz ovaj se projekt prenose na sve subjekte i ključne osobe u Županiji i na jedinice lokalne samouprave koje su zadužene za prihvat investitora.

U sklopu projekta održano je niz edukacija u cijeloj Županiji, a poseban dio predstavlja Katalog greenfield i brownfield poslovnih prostora. Aplikacija za katalog je izrađena, te će se on, u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave popunjavati svim raspoloživim prostorima, bilo da su to samio zemljišta ili su to pogoni, hale, poslovni prostori.

Katalog će biti dostupan na web stranici katalog.simora.hr te će tako biti dostupan u svakom trenutku. Ukoliko imate interes za objavu Vašeg prostora u Katalogu, molim da se obratite na 044/544-204 Amir ili katalog@simora.hr.

Poziv na predstavljanje i sudjelovanje u oblikovanju lokalne energetske politike LAG-a Una

Poziv na predstavljanje i sudjelovanje u oblikovanju lokalne energetske politike LAG-a Una 15.07.2014.

LAG Una Vas poziva na sudjelovanje u radionicama “Izrada plana energetski održivog razvitka” koje će se održati 16.07. u prostorijama općine Majur s početkom u 10:00 sati.

lag una (1)

 

Opširnije…

RADIONICA – Izrada plana energetski održivog razvitka

Pozivamo Vas na sudjelovanje u radionicama “Izrada Plana energetski održivog razvitka LAG-a UNA”, koje će se održati 15. 07. 2014. u prostorijama Općine Dvor i 16.07.2014. u prostorijama Općine Majur – obje u 10:00 sati.

Plan energetski održivog razvoja LAG-a izrađuje se u okviru projekta “Lokalni energetski dijalog” (localenergydialogue.net) financiranog kroz IPA fond Europske unije i uz potporu Ureda za udruge Vlade RH, a u suradnji s LAGom UNA.

Cilj izrade Plana je određivanje smjera energtskog razvoja LAG-a do 2020.g. sa svrhom povećanja kvalitete života lokalnog stanovništva, postizanja više razine zaštite okoliša te poticanja lokalnog gospodarstva kroz povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije.

Ciljevi radionice:

informirati predstavnike/ce radnih tijela LAG-a o rezultatima prve faze izrade Plana energetski održivog razvoja te ih uključiti u izradu Plana

predstaviti moguće mjere za povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije te raspraviti eventualne prepreke za provedbu tih mjera

predstaviti buduće korake u izradi Plana energetski održivog razvoja LAG-a

Lokalni energetski dijalog projekt je kojeg zajednički provode Društvo za oblikovanje održivog razvoja iz Zagreba, Zvono uz Kupu iz Karlovca i Znanstveno Edukacijski Centar Višnjan, u suradnji s LAG-om UNA, LAG-om Valis Collapis i LAG-om Poreština, s ciljem uspostave javnog dijaloga između nevladinog sektora, jedinica lokalne samouprave i građana kroz razvoj lokalnih Akcijskih planova energetski održivog razvitka (SEAP) i povećanje svijesti javnosti o održivom energetskom razvoju. Projekt je financiran od strane Europske unije, uz podršku Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Sporazum gradonačelnika je pokret koji uključuje jedinice lokalne i regionalne samouprave koje su se dobrovoljno obvezale povećati energetsku učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije na svojem području. Svojom obvezom, potpisnici Sporazuma pokušavaju dostići i prestići ciljeve Europske unije o 20-postotnom smanjenju CO2 do 2020.

Kako bi preveli svoje političko opredjeljenje u konkretne mjere i projekte, potpisnici sporazuma obvezuju se izraditi Referentni inventar emisija CO2 (eng. Baseline Emissions Inventory, BEI) i Akcijski plan održivog energetskog razvoja (eng. Sustainable Energy Action Plan, SEAP).

Više informacija o ovoj ambicioznoj inicijativi može se pronaći na poveznici: www.eumayors.eu

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje radova održavanja šumskih i protupožarnih prometnica u šumama šumoposjednika za 2015. godinu

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje radova održavanja šumskih i protupožarnih prometnica u šumama šumoposjednika za 2015. godinu 13.08.2014.

Poljoprivredna savjetodavna služba poziva zainteresirane da podnesu zahtjev za financiranje radova održavanja šumskih i protupožarnih prometnica u šumama za 2015. godinu. Više o Javnom pozivu te dokumentaciju pogledajte u nastavku.

savjetodavna

Opširnije…

Na temelju članka 4. Zakona o savjetodavnoj službi (Narodne novine broj 50/2012 i 148/2013), članka 2. Pravilnika o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama šumoposjednika (Narodne novine broj 66/06 i 25/11) Savjetodavna služba objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za financiranje radova održavanja šumskih i protupožarnih prometnica u šumama šumoposjednika za 2015. godinu

1. PREDMET POZIVA

Financiranje radova održavanja šumske infrastrukture u šumama šumoposjednika.

2. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA FINANCIRANJE RADOVA ODRŽAVANJA ŠUMSKIH I PROTUPOŽARNIH PROMETNICA U Š UMAMA Š UMOPOSJEDNIKA

Zahtjev za financiranje radova može podnijeti registrirana udruga šumoposjednika, jedan ili više šumoposjednika.

3. UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA FINANCIRANJE RADOVA ODRŽAVANJA ŠUMSKIH I PROTUPOŽARNIH PROMETNICA U Š UMAMA Š UMOPOSJEDNIKA

Šumska prometnica treba služiti za gospodarenje šumama šumoposjednika.

Protupožarna prometnica treba služiti za zaštitu šuma šumoposjednika od požara.

Ukupni godišnji iznos sredstava za financiranje radova iz ovoga javnog poziva određen je godišnjim operativnim planom Savjetodavne službe.

Zahtjevi se podnose na obrascu koji je dostupan u uredima Savjetodavne službe i web stranici www.savjetodavna.hr .

zahtjev_za financiranjem_radova

4. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz Zahtjev za financiranje radova na šumskim i protupožarnim prometnicama, potrebno je priložiti:

topografsku kartu M 1:25 000 s označenom prometnicom,

kopiju katastarskog plana s predmetnom prometnicom (ista mora biti označena),

popis katastarskih čestica s posjednicima preko kojih prometnica prelazi i uz koje prometnica prolazi,

ako prometnica nije javno dobro, za izvođenje radova, potrebna je suglasnost svih posjednika, preko čijih katastarskih čestica prometnica prelazi,

dokaz da je jedinica lokalne samouprave, na čijem je području prometnica, upoznata s namjerom izvođenja radova i

dokaz da je prometnica svrstana kao protupožarna u plan zaštite od požara jedinice lokalne samouprave (samo za protupožarne prometnice).

5 . KRITERIJI ZA ODABIR

Rangiranje šumskih i protupožarnih prometnica po županijama obaviti će Povjerenstvo Savjetodavne službe u skladu s Pravilnikom o uvjetima i prioritetima za financiranje radova projektiranja, izgradnje i održavanja šumske infrastrukture u šumama šumoposjednika.

6. MJESTO I ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Nadležni uredi Savjetodavne Službe, do 15. rujna 2014. godine, s naznakom: ZA JAVNI POZIV – ŠUMSKE I PROTUPOŽARNE PROMETNICE.

7. ZAVRŠNE NAPOMENE

Zahtjevi koji nemaju priloženu potrebnu dokumentaciju neće se razmatrati.

Savjetodavna služba zadržava pravo zatražiti od podnositelja zahtjeva dodatnu dokumentaciju te pojašnjenja za osiguranje uvjeta za neometan početak i odvijanje radova.

Rezultate konačnog odabira Savjetodavna služba će objaviti na svojoj web stranici do kraja tekuće godine.

SAVJETODAVNA SLUŽBA
Ravnatelj
Hrvoje Horvat, dr. vet. med.

prilog 1 prilog 2

 

 

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za radove u šumama šumoposjednika za 2015. godinu

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za radove u šumama šumoposjednika za 2015. godinu 13.08.2014.

Poljoprivredna savjetodavna služba Vas poziva da podnesete zahtjev za radove u šumama šumoposjednika za 2015. godinu. Detalje te dokumentaciju pogledajte u nastavku.

savjetodavna

Opširnije…

Na temelju članka 4. Zakona o savjetodavnoj službi (Narodne novine broj 148/2013) te članka 2. Pravilnika o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama šumoposjednika (Narodne novine broj 66/06 i 25/11) Savjetodavna služba objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za radove u šumama šumoposjednika za 2015. godinu

1. PREDMET POZIVA Radovi u šumama šumoposjednika:

priprema staništa za prirodno pomlađivanje sastojina predviđenih za prirodnu obnovu,

popunjavanje, njega i čišćenje svih sastojina i to u jednodobnim sjemenjačama do dvadesete godine starosti, odnosno u sastojinama mekih listača i panjača do desete godine starosti, a u raznodobnim sjemenjačama u, sastojinama u kojima je uvedeno grupimično gospodarenje do dvadesete godine starosti grupe,

prorjeđivanje sastojina do starosti trećine određene ophodnje u njegovanim sastojinama, a u starijim ako je to prijeko potrebno radi uzgoja,

pošumljavanje sječina nakon čistih sječa,

sanacija paljevina,

resurekcija degradiranih sastojina i prevođenje u viši uzgojni oblik,

rekonstrukcija i konverzija šuma panjača, makija, šikara i šibljaka,

pošumljavanje neobrasloga šumskog zemljišta, i podizanje plantaža brzorastućih vrsta drveća na novim površinama,

priprema staništa, njega novopodignutih sastojina i kultura,

zaštita od štetnih organizama i požara i

sanacija i obnova šuma oštećenih kalamitetima i ratnim djelovanjima.

2. PODNOŠENJE ZAHTJEVA, UVJETI ZA PODNOŠENJE I PRIORITETI ODABIRA RADOVA

Za ostvarenje prava na sredstva za radove u šumama šumoposjednika podnosi se Zahtjev. Obrazac Zahtjeva dostupan je u svakom područnom uredu Savjetodavne službe ili na web stranici www.savjetodavna.hr .

zahtjev_za_uzgojnim_radovima

Da bi šumoposjednik mogao podnijeti zahtjev mora biti upisan u Upisnik šumoposjednika.

Prioritet imaju radovi koji su propisani Programima gospodarenja šumoposjednika, a za radove koji nisu propisani prioritet utvrđuje Savjetodavna služba. Ukupni godišnji iznos sredstava za financiranje radova iz ovoga Javnog poziva određen je Godišnjim operativnim planom Savjetodavne službe.

3. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz zahtjev je potrebno priložiti kopiju iskaznice šumoposjednika ili kopiju Rješenja o upisu u Upisnik šumoposjednika.

4. MJESTO I ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Uredi Savjetodavne službe do 1. listopada 2014. godine, s naznakom “JAVNI POZIV ZA RADOVE U ŠUMAMA ŠUMOPOSJEDNIKA ZA 2015. GODINU”.

5. ZAVRŠNA NAPOMENA

Savjetodavna služba zadržava pravo zatražiti od podnositelja zahtjeva dodatnu dokumentaciju te pojašnjenja za osiguranje uvjeta za neometan početak i odvijanje radova.

SAVJETODAVNA SLUŽBA
Ravnatelj
Hrvoje Horvat, dr. vet. med.

prilog 2-1