OBAVIJEST O PRIJAVI ČLANA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MAJUR NA JAVNI NATJEČAJ

U skladu sa Mišljenjem Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa broj: 711-I-1149-M-73/20-03-17 od 12. kolovoza 2020. godine objavljujemo da je član Općinskog vijeća Općine Majur Jovan Miloradić podnio prijavu na javni natječaj. radi zasnivanja radnog odnosa namještenika, tehničar za održavanje, u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Majur. Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 83/2020 od 17.7.2020.

Mišljenje Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa