JAVNI UVID U PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA PODRUČJE OPĆINE MAJUR

Sukladno čl. 29. st. 5 i st. 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu Općina Majur stavlja na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Majur u razdoblju od 21. ožujka 2023. godine do 5. travnja 2023. godine.

Svi zainteresirani mogu izvršiti uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Majur svaki  radnim danom (pon-pet) u vremenu od 9:00 do 14:00 sati u prostorija Općine Majur na adresi Kolodvorska 5, Majur.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovor na prijedlog Programa najkasnije do isteka roka javnog uvida (5. travnja 2023. godine).

Prigovori na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Majur koji nisu čitko napisani i nisu dostavljeni u roku zaključenje Javnog uvida neće se uzeti u  razmatranje.

Obrazac Programa

Tablica

KATASTARSKI PLAN:

k.o. Gornji Hrastovac

k.o. Svinica

k.o. Stubalj

k.o. Selište Kostajničko

k.o. Mračaj

k.o. Meminska

k.o. Majur

k.o. Krčevo

k.o. Graboštani