SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – NACRT PRIJEDLOGA PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA PODRUČJE OPĆINE MAJUR

Poštovani, Općina Majur otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Majur koje se provodi u razdoblju od 17. svibnja 2018. godine do 1. lipnja 2018. godine. Za sudjelovanje u savjetovanju potrebno je popuniti obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju.

Nacrt prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje Općine Majur

Obrazac – sudjelovanje javnosti – Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

 


SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – NACRT PRIJEDLOGA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE MAJUR ZA RAZDOBLJE 2018. – 2023. GODINE

Poštovani, Općina Majur otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Plana gospodarenja otpadom Općine Majur za razdoblje 2018. – 2023. godine koje se provodi u razdoblju od 26. ožujka 2018. godine do 24. travnja 2018. godine. Za sudjelovanje u savjetovanju potrebno je popuniti obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju.

Nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom Općine Majur za razdoblje 2018. – 2023. godine

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću