JAVNI POZIV ZA NOVČANU POMOĆ OBITELJIMA SA TROJE I VIŠE DJECE

Općina Majur je 12. prosinca 2017. godine objavila Javni poziv za novčanu pomoć obiteljima sa troje i više djece. Cilj je pomoći obiteljima koji imaju troje ili više djece starosti do završetka srednje škole

Rok za prijavu je 21. prosinca 2017. godine.

Sve informacije se mogu dobiti u Općini Majur, Kolodvorska 5, Majur.

Javni poziv za novčanu pomoć obiteljima sa troje i više djece

Obrazac