3. sjednica Općinskog vijeća

3. sjednica Općinskog vijeća 16.09.2013.

U ponedjeljak, 16. rujna 2013. godine u 13 sati u Vijećnici Općine Majur održana je 3. sjednica Općinskog vijeća.

3 vijece m

Opširnije…

3. sjednica Općinskog vijeća

U ponedjeljak, 16. rujna 2013. godine u 13 sati u Vijećnici Općine Majur održana je 3. sjednica Općinskog vijeća Općine Majur.
Od najvažnijih odluka donesene su III. izmjene i dopune Proračuna Općine Majur za 2013. godinu kao i Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Majur za period siječanj-lipanj 2013.
U skladu s programom štednje donesena je i Odluka o izdavanju službenog glasila Općine Majur na temelju koje će Općina Majur sama izdavati svoje Službene novine i na taj način na nivou godine uštedjeti cca 20.000,00 kuna.

Najveće rasprava razvila se prilikom donošenje Statutarne odluke o I. izmjenama i dopunama Statuta Općine Majur ukojoj je općinska načelnica predlagala da se Dan Općine Majur slavi na dan Sv. Mihaela Arkanđela zaštitnika sela Majur. Navedeni prijedlog u odluci nije usvojen.
Od ostalih odluka najznačajnije za stanovnike Općine je donošenje Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine kojim se navedena Odluka usuglašava s novim Zakonom o vodama te se ukida naplata od 2.000,00 kuna prilikom priključenja na vodovodnju mrežu koja je bila prihod Općine Majur.
Takođe je donesena Odluka o raspisivanju i provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Majur, a radi se o montažnoj kući u Svinici.
Jednoglasno je usvojena nova Odluka o komunalnom redu kojom će se nastojati urediti cjelokupni prostor Općine Majur kako bi svi mi živjeli u ljepšem okruženju.