IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MAJUR

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu na okoliš na Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Majur

Izvješće o javnoj raspravi Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Majur

Održavanje javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Majur

Prilozi:

KNJIGA 1

PP ID PPUO MAJUR KNJIGA 1

KNJIGA 2

gp_4-1-gornji-hrastovac_pp

gp_4-2-gornja-meminska-i-srednja-meminska_pp

gp_4-3-grabostani-i-stubalj_pp

gp_4-4-kostrici_pp

gp_4-5-majur_pp

gp_4-6-malo-i-veliko-krcevo_pp

gp_4-7-mracaj_pp

gp_4-8-svinica_pp

KARTE:

pp-id-ppuo-majur_-karta_2_infrastruktura

pp-id-ppuo-majur_karta_-1_koristenje-i-namjena-povrsina

pp-id-ppuo-majur_karta_-3a_ekoloska-mreza

pp-id-ppuo-majur_karta_3_-uvijeti-koristenja-i-uredenja