Upis u Katalog greenfield i brownfield poslovnih prostora

Upis u Katalog greenfield i brownfield poslovnih prostora 04.06.2014.

Razvojna agencija SIMORA provodi projekt u sklopu Poduzetničkog impulsa 2013. koji je namjenjen privlačenju investicija, odnosno povećanju kapaciteta na lokalnoj razini za rad s investitorima.

logo_simora 2

Opširnije…

Upis u Katalog greenfield i brownfield poslovnih prostora

Razvojna agencija SIMORA provodi projekt u sklopu Poduzetničkog impulsa 2013. koji je namjenjen privlačenju investitora, odnosno povećanju kapaciteta na lokalnoj razini za rad s investitorima. SMŽ i RA SIMORA bile su dio projekta Investment Certification Programme for Regions, proveden korištenjem sredstava IPA programa komponente III C, koji je jedan od najkompleksnijih i najvrjednijih ugovora o uslugama financiranih od strane EU, ukupne vrijednosti 3,44 milijuna eura

Završetkom ICPR projekta SMŽ je stekla status regije za isplativo ulaganje, a djelatnici Županije i SI-MO-RE osposobljeni su za kvalitetniji pristup pregovorima s ulagačima. Znanja i nove vještine koji su stečeni u sklopu projekta, kroz ovaj se projekt prenose na sve subjekte i ključne osobe u Županiji i na jedinice lokalne samouprave koje su zadužene za prihvat investitora.

U sklopu projekta održano je niz edukacija u cijeloj Županiji, a poseban dio predstavlja Katalog greenfield i brownfield poslovnih prostora. Aplikacija za katalog je izrađena, te će se on, u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave popunjavati svim raspoloživim prostorima, bilo da su to samio zemljišta ili su to pogoni, hale, poslovni prostori.

Katalog će biti dostupan na web stranici katalog.simora.hr te će tako biti dostupan u svakom trenutku. Ukoliko imate interes za objavu Vašeg prostora u Katalogu, molim da se obratite na 044/544-204 Amir ili katalog@simora.hr.