REZULTATI LOKALNIH IZBOR U OPĆINI MAJUR

Objavljeni su rezultati lokalnih izbora održanih 16. svibnja 2021. godine koji glase:

 • Izbor općinskog načelnica Općine Majur
 1. Klementina Karanović – 342 glasa
 2. Darko Grubić – 178 glasova

Za općinsku načelnicu izabrana je Klementina Karanović.

 • Izbor članova općinskog vijeća Općine Majur
 1. Kandidacijska lista grupe birača – Klementine Karanović – 221 glas
 2. Hrvatska demokratska zajednica – 168 glasova
 3. Samostalna demokratska srpska stranka – SDSS – 64 glasa
 4. Kandidacijska lista grupe birača – Pero Devetak – 43 glasa

U općinsko vijeće izabrani su:

 1. Klementina Karanović
 2. Milan Živković
 3. Ivana Dupić
 4. Marijan Vujčić
 5. Jasmina Miloradić
 6. Zdravko Bobetko
 7. Ivana Švaga-Delić
 8. Ana-Marija Vujčić
 9. Pero Grabundžija

Budući da nije osigurana odgovarajuća zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine, broj članova općinskog vijeća povećat će se za 1.

 • Izbor zamjenika općinskog načelnica Općine Majur iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine
 1. Pero Grabundžija – 73 glasa
 2. Pero Devetak – 32 glasa

Za zamjenika općinskog načelnica Općine Majur iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine izabran je Pero Grabundžija.

 

Više informacija na: