LOKALNI IZBORI 2021

6.10.2021. Konačni rezultati dopunskog izbora članova općinskog vijeća Općine Majur iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine provedenog 3. listopada 2021. 8.9.2021. Pravovaljana kandidacijska lista za dopunski izbor članova općinskog vijeća Općine Majur iz reda pripadnika Srpske nacionalne manjine Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za dopunski izbor članova općinskog vijeća Općine Majur iz reda pripadnika Srpske … Nastavi čitati LOKALNI IZBORI 2021