OGLASI ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNA MJESTA FIZIOTERAPEUT, RADNI TERAPEUT I VOZAČ

Općina Majur raspisala je Oglase za prijam u službu na radna mjesta:

  1. fizioterapeuta/prvostupnika fizioterapije – Oglas za prijem fizioterapeut
  2. radnog terapeuta – Oglas za prijem radni terapeut
  3. vozača – Oglas za prijem vozač

Oglasi se objavljuju u sklopu projekta “Pružamo više” koji će biti financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Rok za prijavu na natječaj je: petak, 27. rujna 2019. godine.