ODLUKA O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PROVEDBU OGLASA ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA RADNICA ZA POTPORU I PODRŠKU STARIJIM OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU ZA PROJEKT “ZAŽELI I MI SMO TU”

Na temelju Članka 35. Statuta Općine Majur (>>Službeni vijesnik<< Općine Majur, broj 11/13 i 41/13, >>Službene novine Općine Majur<<, broj 3/14 i 1/18) i Odluke o izuzimanju iz postupka provedbe zapošljavanja na temelju objavljenog Oglasa za zapošljavanje Radnica za potporu i podršku starijim osobama u nepovoljnom položaju u sklopu projekta “Zaželi i mi smo tu”, KLASA: 102-01/18-01/5, URBROJ: 2174/14-03-18-21 zamjenica načelnice Općine Majur donosi Odluku o imenovanju Povjerenstva za provedbu Oglasa za popunjavanje radnog mjesta radnica za potporu i podršku starijim osobama u nepovoljnom položaju za projekt “Zaželi i mi smo tu”.

Odluku u cijelosti možete pročitati OVDJE.