OBJAVLJENE LISTE KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI MAJUR

Općina Majur je dana 17. travnja 2023. godine u 8:30 sati objavila zbirnu i pravovaljanu listu kandidata koje možete pronaći u nastavku objave:

Zbirna lista kandidata za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Majur

Pravovaljana lista kandidata za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Majur