Javni poziv – LAG UNA

Javni poziv – LAG UNA 12.03.2014.

Raspisan je javni poziv za zapošljavanje više stručno administrativnih djelatnika. Više o javnom pozivu pročitajte u nastavku.

lag una (1)

Opširnije…

Javni poziv – LAG UNA

Temeljem odredbe članka 20. Statuta LAG UNA, Upravni odbor je na 12. Sjednici donio

ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRUČNO ADMINISTRATIVNOG DJELATNIKA -više izvršitelja-

Javiti se mogu sve zainteresirane punoljetne osobe; prednost imaju osobe sa područja LAG UNA. Izabrane osobe potpisuju Ugovor o radu na određeno vrijeme do 08.07.2015. godine, uz obavezan probni rok u trajanju 3 (tri) mjeseca.

Djelokrug zaduženja i obveze:

-administrativni i organizacijski poslovi vezani uz dnevno funkcioniranje udruge i njezinih programa i projekata što podrazumijeva: brigu o dnevnim uredskim poslovima (vođenje zapisnika, editiranje, administriranje web stranice, press cliping i sl.)

-komunikacija s postojećim i potencijalnim partnerima, korisnicima projekata, vanjskim suradnicima, medijima i sl., sukladno uputama voditelja LAG-a

-pomoć pri organizaciji javnih nastupa LAG-a

-pomoć pri pisanju i prijavljivanju projektnih nacrta na natječaj, ravnopravno sudjelovanje u pisanju, pripremama i provedbama projekata i aktivnosti LAG-a

-pomoć pri promoviranju projekata i aktivnosti u organizaciji LAG-a

-vođenje osnovnih financijskih poslova LAG-a

-vođenje baze podataka i članstva LAG-a

-administriranje ostalih uredskih poslova udruge

-koordinacija rada volontera i vježbenika,

-navedeni posao podrazumijeva i sve ostale radne zahtjeve nadređene osobe

Tražene kvalifikacije:

-visoka osobna motiviranost

-poznavanje metodologije pripreme i provedbe projekata za razvoj zajednice za sufinanciranje iz nacionalnih i međunarodnih izvora

-poznavanje načela administrativnog projektnog izvješćivanja

-razvijene analitičke sposobnosti

-spremnost na cijeloživotno učenje

-spremnost za putovanja i terenski rad s lokalnim, nacionalnim i međunarodnim dionicima u zemlji i inozemstvu

-visok stupanj radne etike

Stručna sprema:

-Student završnih godina studija na veleučilištu, Stručni specijalist (završen studij na veleučilištu),

-Edukacija iz Strateškog planiranja, EU fondova i Upravljanja projektnim ciklusom

-Jezici: Engleski (C i/ili B razine)

-Vozačka dozvola: B kategorija

Vještine: poznavanje i rad u Microsoft Word-u, Excel-u i Power Point-u

Mjesto rada: povezano sa sjedištem LAG UNA

Uz prijavu kandidati/nje su dužni priložiti:

Motivacijsko pismo

Životopis (Europass CV)

Dokaz o stručnoj spremi

Presliku radne knjižice ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Dokaz o znanju engleskog jezika (poželjan)

Dokaz o poznavanju rada na računalu (poželjan)

Preslika vozačke dozvole – može se dostaviti nakon potpisa Ugovora o radu

Uvjerenje suda o nekažnjavanju-može se dostaviti nakon potpisa Ugovora o radu.

Kandidati će se odabrati na temelju naprijed navedenih uvjeta i obavljenih testiranja i/ili razgovora s kandidatima koji zadovoljavaju tražene uvjete.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta potrebno je dostaviti do 15.ožujka 2014. godine na adresu: Upravni odbor LAG UNA, S. i A. Radića 4, 44 440 Dvor, s naznakom PRIJAVA NA JAVNI POZIV .

ZA UPRAVNI ODBOR LAG UNA:

Milan Oblaković, predsjednik