JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U PODUZETNIČKOJ ZONI MAJUR

 

Općina Majur je objavila natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Poduzetničkoj zoni Majur u Večernjem listu dana 12.1.2020. godine. Rok za dostavu ponuda na natječaj je 28.1.2020. godine do 12:00 sati bez obzira na način dostave.

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Poduzetničkoj zoni Majur

Obrazac – ponudbeni list