PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/


SUKOB INTERESA

Izjava o nepostojanju sukoba interesa 30.6.2017.

Izjava o sprečavanju sukoba interesa


OPĆI AKT O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

Odluka o izmjenama Odluke o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova te provedbi projektnih natječaja -Službene novine 8/2019.

Odluka o izmjeni Odluke o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova te provedbi projektnih natječaja -Službene novine 5/2019.

Odluka o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova te provedbi projektnih natječaja -Službene novine 4/2017


REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA U OPĆINI MAJUR

12.2.2020. Registar ugovora o javnoj nabavi u Općini Majur


PLAN NABAVE OPĆINE MAJUR ZA 2020. GODINU

30.12.2019. Plan nabave Općine Majur za 2020. godinu   xls


PLAN NABAVE OPĆINE MAJUR ZA 2019. GODINU

18.11.2019. IV. izmjene Plan nabave Općine Majur za 2019. godinu  xls

22.10.2019. III. izmjene Plana nabave Općine Majur za 2019. godinu   xls

25.7.2019. II . izmjene Plan nabave Općine Majur za 2019. godinu   xls

13.2.2019. I. izmjene Plan nabave Općine Majur za 2019. godinu      xls

18.1.2019. Plan nabave Općine Majur za 2019. godinu   xls


PLAN NABAVE OPĆINE MAJUR ZA 2018. GODINU

28.12.2018. V. izmjene Plana nabave Općine Majur za 2018. godinu    xls

26.11.2018. IV. izmjene Plana nabave Općine Majur za 2018. godinu    xls

4.10.2018. III. izmjene Plana nabave Općine Majur za 2018. godinu    xls

27.7.2018. II. izmjene Plana nabave Općine Majur za 2018. godinu    xls

27.6.2018. I. izmjene Plana nabave Općine Majur za 2018. godinu     xls

12.1.2018. Plan nabave Općine Majur za 2018. godinu       xls


REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA  ZA 2018. GODINU U OPĆINI MAJUR

4.2.2019. Registar ugovora o javnoj nabavi u Općini Majur za 2018. godinu

27.11.2018. Registar ugovora o javnoj nabavi u Općini Majur za 2018. godinu

29.3.2018. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2018. godina


PLAN NABAVE OPĆINE MAJUR ZA 2017. GODINU

14.12.2017.  IV izmjene Plana nabave za 2017. godinu

05.10.2017. III. Izmjene Plana nabave za 2017. godinu

25.08.2017. II. izmjene Plana nabave Općine Majur za 2017. godinu

16.08.2017. I. izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu

26.01.2017. Plan nabave za 2017. godinu


PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA

Registar ugovora o javnoj nabavi 2017. OPĆINA MAJUR

Tablica svih sklopljenih ugovora u Općini Majur u 2017. godini

Pregled sklopljenih ugovora za 2016. godinu

Pregled sklopljenih ugovora za 2015. godinu

Pregled sklopljenih ugovora za 2014. godinu

Pregled sklopljenih ugovora za 2013. godinu

Pregled sklopljenih ugovora za 2012. godinu

Pregled sklopljenih ugovora za 2010. i 2011. godinu

Sveukupni pregled sklopljenih ugovora u Općini Majur