IZRADA II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MAJUR

Općina Majur pokreće izradu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Majur („Službeni vjesnik“ br. i) (u daljnjem tekstu: PPUO).

Razlozi za izmjene i dopune PPUO-a su:

  • usklađenje s pristiglim zahtjevima podnesenih Općini Majur temeljem članka 85. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) kojim je propisano da izradu prostornog plana lokalne razine, kao i njegovih izmjena i dopuna može inicirati svatko.

 Obavještavaju se svi zainteresirani građani kao i zainteresirane pravne osobe da  zahtjeve za izmjenu PPUO-a dostave do 15. travnja 2022. godine.

Obrazložene zahtjeve s kontakt podacima podnositelja moguće je predati osobno na urudžbeni zapisnik Općine Majur, poslati poštom na adresu Općina Majur, Kolodvorska 5, Majur, 44 430 Hrvatska Kostajnica ili na adresu elektronske pošte: opcina-majur@sk.htnet.hr.

Svi koji su već predali zahtjeve za izmjenu PPUO-a ne moraju ponavljati svoje zahtjeve.

Podnositeljima zahtjeva u ovoj fazi neće se dostavljati pismeni odgovori.

Detaljne obavijesti svi zainteresirani mogu dobiti u Općini Majur, svakim radnim danom ili na telefon 044 859 092.

U prilogu se nalazi primjer Obrasca za podnošenje zahtjeva.

obrazac podnositelj zahtjeva 2.id ppuo Majur (1)