FINANCIRANJE CIJENE ŠTANDA NA KESTENIJADI 2023.

Općina Majur će financirani cijenu štandova na Kestenijadi u Hrvatskoj Kostajnici od 6. do 8. 10.2023. za zainteresirane izlagače s područja Općine Majur.

Molimo da se zainteresirani OPG-ovi, obrti, firme i slično s adresom sjedišta na području Općine Majur jave u ured Općine Majur, Kolodvorska 5, Majur ili na broj telefona 044/859-092 do utorka 22. kolovoza 2023. godine kako bi na vrijeme rezervirali štandove.