Dan Općine

Dan Općine 21.05.2014.

20. svibnja smo proslavili 17 godina od osnutka općine Majur. Program je obuhvaćao polaganje vijenaca u znak sjećanja na poginule branitelje i civilne žrtve Domovinskog rata, svetu misu u kapeli Sv. Mihovila te svečanu sjednicu općinskog vijeća.

P1120515

Opširnije…

PROSLAVA DANA OPĆINE

20. svibnja smo proslavili 17 godina od osnutka općine Majur. Ceremonija je započela polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća u znak sjećanja na branitelje i civilne žrtve Domovinskog rata.

P1120470 P1120472

Potom je uslijedila sveta misa u kapelici Sv. Mihovila koju je predvodio pater Svetislav.

P1120497

Nakon mise prisutni su se uputili u prostorije DVD-a Majur gdje je predsjednik općinskog vijeća Stjepan Jelčić otvorio 7. svečanu sjednicu općinskog vijeća općine Majur.

P1120510

Nazočnima su se obratili zamjenik županice Sisačko-moslavačke županije Zdenko Vahovec, potpredsjednica HSS-a te zastupnica županijske skupštine SMŽ Marijana Petir, gradonačelnik grada Hrvatska Kostajnica Tomislav Paunović, načelnik općine Lekenik Ivica Perović te načelnica općine Majur Klementina Karanović koja je okupljenima prezentirala trenutno stanje u općini Majur te projekte koje općina provodi.

Za poseban ugođaj pobrinule su se članice KUD-a Sloga iz Majura.

KUD

Obavijest – Potvrda o nekažnjavanju

Obavijest – Potvrda o nekažnjavanju 02.06.2014.

Obavještavaju se osobe sa prebivalištem i boravištem na području općine Majur kako se Uvjerenje o nekažnjavanju izdaje u Općinskom sudu u Hrv. Kostajnici u sobi broj 18.

obavijest

Opširnije…

POTVRDA O NEKAŽNJAVANJU

Obavještavaju se osobe s prebivalištem i boravištem na području općine Majur, kako se Potvrda o nekažnjavanju (Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak) izdaje u Općinskom sudu u Hrvatskoj Kostajnici u sobi broj 18.

Upis u Katalog greenfield i brownfield poslovnih prostora

Upis u Katalog greenfield i brownfield poslovnih prostora 04.06.2014.

Razvojna agencija SIMORA provodi projekt u sklopu Poduzetničkog impulsa 2013. koji je namjenjen privlačenju investicija, odnosno povećanju kapaciteta na lokalnoj razini za rad s investitorima.

logo_simora 2

Opširnije…

Upis u Katalog greenfield i brownfield poslovnih prostora

Razvojna agencija SIMORA provodi projekt u sklopu Poduzetničkog impulsa 2013. koji je namjenjen privlačenju investitora, odnosno povećanju kapaciteta na lokalnoj razini za rad s investitorima. SMŽ i RA SIMORA bile su dio projekta Investment Certification Programme for Regions, proveden korištenjem sredstava IPA programa komponente III C, koji je jedan od najkompleksnijih i najvrjednijih ugovora o uslugama financiranih od strane EU, ukupne vrijednosti 3,44 milijuna eura

Završetkom ICPR projekta SMŽ je stekla status regije za isplativo ulaganje, a djelatnici Županije i SI-MO-RE osposobljeni su za kvalitetniji pristup pregovorima s ulagačima. Znanja i nove vještine koji su stečeni u sklopu projekta, kroz ovaj se projekt prenose na sve subjekte i ključne osobe u Županiji i na jedinice lokalne samouprave koje su zadužene za prihvat investitora.

U sklopu projekta održano je niz edukacija u cijeloj Županiji, a poseban dio predstavlja Katalog greenfield i brownfield poslovnih prostora. Aplikacija za katalog je izrađena, te će se on, u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave popunjavati svim raspoloživim prostorima, bilo da su to samio zemljišta ili su to pogoni, hale, poslovni prostori.

Katalog će biti dostupan na web stranici katalog.simora.hr te će tako biti dostupan u svakom trenutku. Ukoliko imate interes za objavu Vašeg prostora u Katalogu, molim da se obratite na 044/544-204 Amir ili katalog@simora.hr.

Poziv na predstavljanje i sudjelovanje u oblikovanju lokalne energetske politike LAG-a Una

Poziv na predstavljanje i sudjelovanje u oblikovanju lokalne energetske politike LAG-a Una 15.07.2014.

LAG Una Vas poziva na sudjelovanje u radionicama “Izrada plana energetski održivog razvitka” koje će se održati 16.07. u prostorijama općine Majur s početkom u 10:00 sati.

lag una (1)

 

Opširnije…

RADIONICA – Izrada plana energetski održivog razvitka

Pozivamo Vas na sudjelovanje u radionicama “Izrada Plana energetski održivog razvitka LAG-a UNA”, koje će se održati 15. 07. 2014. u prostorijama Općine Dvor i 16.07.2014. u prostorijama Općine Majur – obje u 10:00 sati.

Plan energetski održivog razvoja LAG-a izrađuje se u okviru projekta “Lokalni energetski dijalog” (localenergydialogue.net) financiranog kroz IPA fond Europske unije i uz potporu Ureda za udruge Vlade RH, a u suradnji s LAGom UNA.

Cilj izrade Plana je određivanje smjera energtskog razvoja LAG-a do 2020.g. sa svrhom povećanja kvalitete života lokalnog stanovništva, postizanja više razine zaštite okoliša te poticanja lokalnog gospodarstva kroz povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije.

Ciljevi radionice:

informirati predstavnike/ce radnih tijela LAG-a o rezultatima prve faze izrade Plana energetski održivog razvoja te ih uključiti u izradu Plana

predstaviti moguće mjere za povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije te raspraviti eventualne prepreke za provedbu tih mjera

predstaviti buduće korake u izradi Plana energetski održivog razvoja LAG-a

Lokalni energetski dijalog projekt je kojeg zajednički provode Društvo za oblikovanje održivog razvoja iz Zagreba, Zvono uz Kupu iz Karlovca i Znanstveno Edukacijski Centar Višnjan, u suradnji s LAG-om UNA, LAG-om Valis Collapis i LAG-om Poreština, s ciljem uspostave javnog dijaloga između nevladinog sektora, jedinica lokalne samouprave i građana kroz razvoj lokalnih Akcijskih planova energetski održivog razvitka (SEAP) i povećanje svijesti javnosti o održivom energetskom razvoju. Projekt je financiran od strane Europske unije, uz podršku Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Sporazum gradonačelnika je pokret koji uključuje jedinice lokalne i regionalne samouprave koje su se dobrovoljno obvezale povećati energetsku učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije na svojem području. Svojom obvezom, potpisnici Sporazuma pokušavaju dostići i prestići ciljeve Europske unije o 20-postotnom smanjenju CO2 do 2020.

Kako bi preveli svoje političko opredjeljenje u konkretne mjere i projekte, potpisnici sporazuma obvezuju se izraditi Referentni inventar emisija CO2 (eng. Baseline Emissions Inventory, BEI) i Akcijski plan održivog energetskog razvoja (eng. Sustainable Energy Action Plan, SEAP).

Više informacija o ovoj ambicioznoj inicijativi može se pronaći na poveznici: www.eumayors.eu

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje radova održavanja šumskih i protupožarnih prometnica u šumama šumoposjednika za 2015. godinu

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje radova održavanja šumskih i protupožarnih prometnica u šumama šumoposjednika za 2015. godinu 13.08.2014.

Poljoprivredna savjetodavna služba poziva zainteresirane da podnesu zahtjev za financiranje radova održavanja šumskih i protupožarnih prometnica u šumama za 2015. godinu. Više o Javnom pozivu te dokumentaciju pogledajte u nastavku.

savjetodavna

Opširnije…

Na temelju članka 4. Zakona o savjetodavnoj službi (Narodne novine broj 50/2012 i 148/2013), članka 2. Pravilnika o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama šumoposjednika (Narodne novine broj 66/06 i 25/11) Savjetodavna služba objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za financiranje radova održavanja šumskih i protupožarnih prometnica u šumama šumoposjednika za 2015. godinu

1. PREDMET POZIVA

Financiranje radova održavanja šumske infrastrukture u šumama šumoposjednika.

2. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA FINANCIRANJE RADOVA ODRŽAVANJA ŠUMSKIH I PROTUPOŽARNIH PROMETNICA U Š UMAMA Š UMOPOSJEDNIKA

Zahtjev za financiranje radova može podnijeti registrirana udruga šumoposjednika, jedan ili više šumoposjednika.

3. UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA FINANCIRANJE RADOVA ODRŽAVANJA ŠUMSKIH I PROTUPOŽARNIH PROMETNICA U Š UMAMA Š UMOPOSJEDNIKA

Šumska prometnica treba služiti za gospodarenje šumama šumoposjednika.

Protupožarna prometnica treba služiti za zaštitu šuma šumoposjednika od požara.

Ukupni godišnji iznos sredstava za financiranje radova iz ovoga javnog poziva određen je godišnjim operativnim planom Savjetodavne službe.

Zahtjevi se podnose na obrascu koji je dostupan u uredima Savjetodavne službe i web stranici www.savjetodavna.hr .

zahtjev_za financiranjem_radova

4. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz Zahtjev za financiranje radova na šumskim i protupožarnim prometnicama, potrebno je priložiti:

topografsku kartu M 1:25 000 s označenom prometnicom,

kopiju katastarskog plana s predmetnom prometnicom (ista mora biti označena),

popis katastarskih čestica s posjednicima preko kojih prometnica prelazi i uz koje prometnica prolazi,

ako prometnica nije javno dobro, za izvođenje radova, potrebna je suglasnost svih posjednika, preko čijih katastarskih čestica prometnica prelazi,

dokaz da je jedinica lokalne samouprave, na čijem je području prometnica, upoznata s namjerom izvođenja radova i

dokaz da je prometnica svrstana kao protupožarna u plan zaštite od požara jedinice lokalne samouprave (samo za protupožarne prometnice).

5 . KRITERIJI ZA ODABIR

Rangiranje šumskih i protupožarnih prometnica po županijama obaviti će Povjerenstvo Savjetodavne službe u skladu s Pravilnikom o uvjetima i prioritetima za financiranje radova projektiranja, izgradnje i održavanja šumske infrastrukture u šumama šumoposjednika.

6. MJESTO I ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Nadležni uredi Savjetodavne Službe, do 15. rujna 2014. godine, s naznakom: ZA JAVNI POZIV – ŠUMSKE I PROTUPOŽARNE PROMETNICE.

7. ZAVRŠNE NAPOMENE

Zahtjevi koji nemaju priloženu potrebnu dokumentaciju neće se razmatrati.

Savjetodavna služba zadržava pravo zatražiti od podnositelja zahtjeva dodatnu dokumentaciju te pojašnjenja za osiguranje uvjeta za neometan početak i odvijanje radova.

Rezultate konačnog odabira Savjetodavna služba će objaviti na svojoj web stranici do kraja tekuće godine.

SAVJETODAVNA SLUŽBA
Ravnatelj
Hrvoje Horvat, dr. vet. med.

prilog 1 prilog 2

 

 

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za radove u šumama šumoposjednika za 2015. godinu

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za radove u šumama šumoposjednika za 2015. godinu 13.08.2014.

Poljoprivredna savjetodavna služba Vas poziva da podnesete zahtjev za radove u šumama šumoposjednika za 2015. godinu. Detalje te dokumentaciju pogledajte u nastavku.

savjetodavna

Opširnije…

Na temelju članka 4. Zakona o savjetodavnoj službi (Narodne novine broj 148/2013) te članka 2. Pravilnika o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama šumoposjednika (Narodne novine broj 66/06 i 25/11) Savjetodavna služba objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za radove u šumama šumoposjednika za 2015. godinu

1. PREDMET POZIVA Radovi u šumama šumoposjednika:

priprema staništa za prirodno pomlađivanje sastojina predviđenih za prirodnu obnovu,

popunjavanje, njega i čišćenje svih sastojina i to u jednodobnim sjemenjačama do dvadesete godine starosti, odnosno u sastojinama mekih listača i panjača do desete godine starosti, a u raznodobnim sjemenjačama u, sastojinama u kojima je uvedeno grupimično gospodarenje do dvadesete godine starosti grupe,

prorjeđivanje sastojina do starosti trećine određene ophodnje u njegovanim sastojinama, a u starijim ako je to prijeko potrebno radi uzgoja,

pošumljavanje sječina nakon čistih sječa,

sanacija paljevina,

resurekcija degradiranih sastojina i prevođenje u viši uzgojni oblik,

rekonstrukcija i konverzija šuma panjača, makija, šikara i šibljaka,

pošumljavanje neobrasloga šumskog zemljišta, i podizanje plantaža brzorastućih vrsta drveća na novim površinama,

priprema staništa, njega novopodignutih sastojina i kultura,

zaštita od štetnih organizama i požara i

sanacija i obnova šuma oštećenih kalamitetima i ratnim djelovanjima.

2. PODNOŠENJE ZAHTJEVA, UVJETI ZA PODNOŠENJE I PRIORITETI ODABIRA RADOVA

Za ostvarenje prava na sredstva za radove u šumama šumoposjednika podnosi se Zahtjev. Obrazac Zahtjeva dostupan je u svakom područnom uredu Savjetodavne službe ili na web stranici www.savjetodavna.hr .

zahtjev_za_uzgojnim_radovima

Da bi šumoposjednik mogao podnijeti zahtjev mora biti upisan u Upisnik šumoposjednika.

Prioritet imaju radovi koji su propisani Programima gospodarenja šumoposjednika, a za radove koji nisu propisani prioritet utvrđuje Savjetodavna služba. Ukupni godišnji iznos sredstava za financiranje radova iz ovoga Javnog poziva određen je Godišnjim operativnim planom Savjetodavne službe.

3. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz zahtjev je potrebno priložiti kopiju iskaznice šumoposjednika ili kopiju Rješenja o upisu u Upisnik šumoposjednika.

4. MJESTO I ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Uredi Savjetodavne službe do 1. listopada 2014. godine, s naznakom “JAVNI POZIV ZA RADOVE U ŠUMAMA ŠUMOPOSJEDNIKA ZA 2015. GODINU”.

5. ZAVRŠNA NAPOMENA

Savjetodavna služba zadržava pravo zatražiti od podnositelja zahtjeva dodatnu dokumentaciju te pojašnjenja za osiguranje uvjeta za neometan početak i odvijanje radova.

SAVJETODAVNA SLUŽBA
Ravnatelj
Hrvoje Horvat, dr. vet. med.

prilog 2-1

Javni natječaj za prikupljanje prijava za sufinanciranje Programa povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Majur

Javni natječaj za prikupljanje prijava za sufinanciranje Programa povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Majur 22.08.2014.

Općina Majur u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisuje Javni natječaj za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Općine Majur i Fonda u sufinanciranju Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Majur.

Rok za prijave: 22. rujna 2014.

thumb_2422_9134_energetski-certifikat-nekretnine-zgrade

Opširnije…

Natjecaj_Javni poziv_2014 (6) Natjecaj_Javni poziv_2014 (5) Natjecaj_Javni poziv_2014 (4) Natjecaj_Javni poziv_2014 (3) Natjecaj_Javni poziv_2014 (2) Ispravak Pravilnika (1) Ispravak Javnog natjecaja – prvi krugNatjecaj_Javni poziv_2014 (8) Natjecaj_Javni poziv_2014 (7)

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

Rješenje o određivanju biračkih mjesta 26.06.2014.

Određena su biračka mjesta na području Općine Majur za provođenje Prijevremenih izbora za župana i zamjenike župana Sisačko-moslavačke županije

izbori-kutija

Opširnije..

BIRACKA MJESTA 2014

Biciklijada 2014.

Biciklijada 2014. 02.10.2014.

08.10. s početkom u 14:00 sati održati će se ovogodišnja biciklijada. Polazak je ispred zgrade Općine, a cilj nogometno igralište u Majuru. Zatim se u 16:00 sati održava prvenstvena nogometna utakmica između Nk Radnik i NK Solkol (Ludina). Za sve sudionike, goste i prijatelje pripremili smo gulaš i piće.

 

biciklijada2

Opširnije…

IMG

Sprečavanje sukoba interesa

Sprečavanje sukoba interesa 02.10.2014.

Radi prijave zamjenika načelnice Milana Živkovića na natječaj “Energetska učinkovitost obiteljskih kuća” načelnica općine Majur Klementina Karanović zatražila je mišljenje Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Izjavu zamjenika načelnika te mišljenje Povjerenstva pročitajte u nastavku.

obavijest

Opširnije

SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA

Prema mišljenju Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Milan Živković kao vlasnik nekretnine ima pravo podnijeti zahtjev za stjecanje prava na financiranje iz programa energetske obnove obiteljskih kuća na području Općine Majur.

Također je navedeno kako bi radi zaštite transparentnosti vijest o njegovoj prijavi pravovremeno trebalo objaviti na službenim stranicama Općine Majur.

Zamjenik načelnice Milan Živković ne smije sudjelovati u daljnim radnjama koje provodi Općina Majur u svezi s navedenim programom.

Ukoliko raspoloživa sredstva za zajedničko financiranje programa energetske obnove obiteljskih kuća na području Općine Majur nisu dostatna za sve sudionike u natječaju zamjenik načelnice se treba izuzeti od stjecanja prava na financiranje u korist drugih sudionika.

Izjavu zamjenika načelnika pročitajte OVDJE miso 1

Mišljenje povjerenstva pročitajte OVDJE miso 2