REZULTATI DOPUNSKOG IZBORA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MAJUR IZ REDA PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE

Objavljeni su rezultati dopunskog izbora članova Općinskog vijeća Općine Majur iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine provedenog 3. listopada 2021. godine.

REZULTATI

OBAVIJEST O PODNOŠENJU PRIGOVORA